Home

47 jobs voor docent rekenen gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 47 jobs voor docent rekenen gevonden

Vind een Job

47 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Lector in de bachelor SRW – Complexe opvoedingssituaties (25%) in de 2de opleidingsfase

CAMPUS SOCIALE SCHOOL - G&W in HEVERLEE
time Online sinds 19 september 2023 - Tijdelijke jobs

Word jij onze nieuwe moving mind?

Wij zoeken een enthousiaste collega binnen het programma Welzijn die aan de slag wil in de bacheloropleiding Sociale Readaptatiewetenschappen (SRW): kinderen , jongeren en welzijn als

Lector in de bachelor SRW – Complexe opvoedingssituaties (25%) in de 2de opleidingsfase

Je draagt als lector bij aan de ontwikkeling van de competenties van studenten tot beginnend beroepskracht in het sociaal pedagogisch werkveld.

 • Je bevordert, samen met de collega’s van SRW, de maatschappelijke integratie en persoonlijke ontplooiing van studenten en de kansen op tewerkstelling.
 • Dit gebeurt in de lijn met de visie en het curriculumconcept van de opleiding en volgens de concrete werkafspraken van de opleiding.

Concreet vertaalt deze functie zich in onderstaande taken en verantwoordelijkheden:

Expertise

Inhoudelijk en vakdidactisch:

 • Je blijft actief op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied mbt de doelen van het opleidingsonderdeel en van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek binnen het eigen vakgebied (lezen van -aangeboden- vakliteratuur, vakgroepoverleg, vorming.
 • Je vorming wordt afgestemd met het vormingsplan van het team van het opleidingsonderdeel.

Je doorloopt bewust de kwaliteitscirkel in aanpak en lesgeven binnen het opleidingsonderdeel met het oog op borging van wat goed is én optimalisering van wat beter kan.

Ontwikkelingen gepaste leeromgeving.Begeleiding van student

 • Je inspireert studenten en vertrekt vanuit hun mogelijkheden/kansen
 • Je brengt kennis en vaardigheden over en kan daarbij aansluiten bij het niveau en belevingswereld van de studenten.
 • Je vertrekt bij de voorbereiding van de beginsituatie van de studenten.
 • Je houdt rekening met de specificiteit en diversiteit inzake ervaringen en vooropleiding van de studenten en met de groepsdynamische beginsituatie van de studentengroep.
 • Je legt de focus op begeleiding van het leerproces van de student.
 • Je wordt aangemoedigd om bij het opmerken van een socio-emotionele problematiek, voldoende grenzen aan te geven én de student te motiveren om contact op te nemen met dienst studentenbegeleiding of externe diensten.
 • Je beheerst diverse didactische methodes (met inbegrip van evaluatie) en past deze toe.
 • Je geeft vorm aan een gepaste onderwijsleeromgeving.
 • Je stemt af op leerdoelen zoals binnen de leerlijn geformuleerd.
 • Je stemt af op opleidings- en onderwijsvisie zoals in de opleiding geformuleerd.