Home

56 jobs voor financial business analyst gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 56 jobs voor financial business analyst gevonden

Vind een Job

56 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Financial Analyst

STEPSTONE in BRUSSEL
time Online sinds 11 april 2024 - Vaste jobs

Het team Cost Control staat in voor de budgettering, opvolging en prognose (op korte en lange termijn) van de algemene kosten van AXA Belgium en de toewijzing van deze kosten aan de producten.Daarnaast adviseert dit departement AXA Belgium bij de selectie van projecten die moeten toelaten de ambities (inzake kosten) te realiseren en volgt het deze projecten financieel op.

Binnen dit team zal je als Financial Analyst de volgende activiteiten uitvoeren:

 • Verantwoordelijk zijn voor de processen mbt de jaarlijkse budgetronde en trimestriële forecasts;
 • De output van de budgetronde en forecasts in overeenstemming brengen met de strategische planning;
 • De algemene onkosten (volgens kostensoort of volgens directie) opvolgen en analyseren, en aanbevelingen formuleren om het management te helpen bij zijn beslissingen;
 • De hefbomen identificeren die het mogelijk maken het niveau van de algemene kosten te beheersen en deze opvolgen;
 • Prognoses maken van de algemene onkosten volgens directie of volgens kostensoort en meer specifiek voor de IT Business Unit;
 • Kostenverdeelsleutels definiëren om de kosten toe te wijzen aan de verschillende Business Units en AXA producten;
 • De kosten analyseren per P&L (Leven of Nietleven) en het resultaat voorleggen aan de Business Units;
 • Communiceren met de directies van AXA Belgium en AXA Groep over het geheel van de kosten;
 • De business cases controleren en de voordelen van de voornaamste projecten opvolgen;
 • De tools van Finance (SAP, Anaplan, Power BI…) beheren voor de goede uitvoering van al deze activiteiten;
 • De consistentie van de verschillende oefeningen van Finance actief helpen bewaken;
 • Verantwoordelijk zijn voor het goed verloop van de verschillende strategische oefeningen.

Als contactpunt en Finance business partner zult u vaak in contact staan met de leden van het Com.Ex en hun teams alsook met AXA Groep.

Financial Analyst m/v/x

USG PROFESSIONALS in GEEL
time Online sinds 16 april 2024 - Zelfstandige activiteit

The Financial Analyst will provide controlling support to their local Business Units, including preparation of budgets and forecasts (Budget / F1 / F2 / Quarterly Landings / Rolling Forecast), monthly closings (activity & expense reviews, scorecards), project approval and tracking, and other financial planning & analysis activities on a timely basis.

.

 

.

Tasks • Position may be responsible for operational controlling activities and/or Industrial costing and or operating/capital expenses • Partner closely with Finance Business Partners across GBUs, to provide cohesive and seamless support to Business Leaders • Ensure accurate and timely monthly closing and share monthly results with Finance Business Partners as well as Budget Owners • Prepare monthly commentary to explain variances between actual results and/or budget and forecasts • Ensure business owners are executing the budgeted plan, including tracking actuals, approval of projects & providing direction to business owners • Develop Opex and headcount forecasts for designated areas, in partnership with FBPs and Budget Owners • Oversee and ensure opening and closing of projects as well as the timely capitalization beside compliance with Sanofi methods and procedure regarding Asset Management • Ensure Standard Cost are calculated and manufacturing performance monitored • Identify risks and opportunities that affect the achievement of these forecasts • Track headcount on a monthly basis and compare to budgeted and forecasted vacancy rates, including trend analysis for key drivers of change • Track all assumptions built into budget and forecasts • Approve project spend and ensuring projects are budgeted properly, challenging where necessary  • Continuously challenge legacy ways of working, status quo; identify gaps, and recommend new ways of working • Increase Financial and business acumen • Ensure compliance with pertinent SOX controls  • Ensure compliance with all internal control requirements   • Promote efficiencies and improved ways of working across designated region and ensure best practice sharing  • Educate client groups on all aspects of financial policies and processes to ensure compliance   • Support all key Finance initiatives     • Ad hoc projects and analyses as required  

Financial Planning Analyst

STEPSTONE in ZELLIK
time Online sinds 5 april 2024 - Vaste jobs

Coördineren van de rapportering over resultaten, prognoses en budgetten van Delhaize België en Luxemburg; geconsolideerde financiële overzichten uitwerken voor prognose- en budgetteringsdoeleinden en bijdragen aan de voortdurende verbetering van de financiële processen en systemen met het doel het Uitvoerend Comité, DLL Management en GSO tijdig volledige en accurate ondernemingsbrede informatie te verstrekken over de jaarlijkse financiële streefcijfers en de verwachte resultaten per jaareinde.

 • Verzamelen en consolideren van gegevens
  Gestandaardiseerde gegevens en input uit diverse bronnen verzamelen en organiseren als uitgangspunt voor degelijke en accurate financiële analyses voor Delhaize België en Luxemburg; geconsolideerde budgetten en financiële prognoses uitwerken als grondslag voor de ondernemingsbrede consolidatie alsook voor degelijke en accurate transversale financiële analyses.
 • Informatiebeheer
  Periodiek en op ad-hocbasis relevante gegevens verzamelen en samen met analyses voorbereiden alsook managementverslagen uitwerken, met het doel leidinggevenden (op lokaal en GSO-niveau) tijdig te voorzien van volledige en accurate feitelijke gegevens ter onderbouwing van besluitvorming met kennis van zaken.
 • Voortdurend verbeteren van financiële processen (en systemen)
  Als projectleider of -medewerker en overeenkomstig de organisatorische voorschriften (GSO/business) duurzame financiële systemen, procedures en richtlijnen ontwikkelen, optimaliseren, implementeren en onderhouden, en follow-up en begeleiding geven bij de naleving van procedures en richtlijnen om te voldoen aan interne en externe normen met betrekking tot BPM (Business Performance Management)-processen.
 • Planningproces
  Plannen en organiseren van het planningsproces zodat er een efficiënt en doeltreffend proces en instrumenten voorhanden zijn.
 • Analyse/Controle
  Financiële analyses uitvoeren om inzicht te verschaffen in de financiële status van Delhaize op geconsolideerd niveau