Home

1464 jobs voor medewerker milieu gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 1464 jobs voor medewerker milieu gevonden

Vind een Job

1464 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Health Safety & Environment Coördinator

ACTIEF INTERIM in GENK
time Online sinds 17 mei 2024 - Vaste jobs

Samen met onze klant, actief in de papierindustrie, zijn wij op zoek naar een gemotiveerde HSE Coördinator.

In deze functie zal je verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van veiligheid, gezondheid en milieuaspecten binnen de organisatie.

Je speelt een cruciale rol als schakel tussen Environment, Health en Safety en diverse bedrijfsafdelingen waaronder operations, engineering, research en Safety.

Een greep uit je takenpakket:

Hoofdverantwoordelijkheden & Sleutelfuncties:

 • Bijdragen aan continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
 • Uitvoeren van wettelijke taken van de milieucoördinator en CPBW.
 • Informeren en adviseren van de directie over veiligheid, gezondheid en milieu.
 • Opstellen van veiligheidsinstructies en machinebeschrijvingen in samenspraak met de afdelingsverantwoordelijke.
 • Coördineren van EHBO- en veiligheidstrainingen.
 • Identificeren en aanbevelen van veiligheids- en gezondheidsrisico's.
 • Opmaken van aangiften, opvolgen van de facturatie van elektriciteitsverbruik, brandstofverbruik, waterverbruik, milieubelasting, Provinciebelasting,.en de algemene uitgaven milieu en veiligheid
 • Opvolgen van verpakkingsafvalstoffen, Coördineren van de de aangifte aan Val-I-Pac en controles door de bedrijfsrevisor
 • Je werkt een adequaat veiligheidsbeleid uit en initieert acties op de werkvloer
 • Initieert en neemt deel aan onderzoeken in het kader van incidenten op het vlak van veiligheid en milieu en zorgt voor de juiste correctieve aanbevelingen en acties
 • Begeleidt arbeidsinspectie, medische inspectie en milieu-inspectie bij bedrijfsbezoeken.
 • Coördineert al de verplichte en noodzakelijke periodieke controles in verband met veiligheid, milieu en infrastructuur
 • Coördineert de wettelijke emissiemetingen, en coördineert alle aspecten in verband met de verwijdering van afvalstoffen.

Veiligheidsbeleid:

 • Ontwikkelen van een effectief veiligheidsbeleid en initiëren van acties op de werkvloer.
 • Prioriteit geven aan de veiligheid van werknemers.

CPBW Secretariaat:

 • Verantwoordelijk voor het secretariaat van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Incidentonderzoeken:

 • Initiëren en deelnemen aan onderzoeken bij incidenten op het gebied van veiligheid en milieu.
 • Zorgen voor correctieve aanbevelingen en opvolgacties.

Inspectie en Coördinatie:

 • Begeleiden van arbeidsinspectie, medische inspectie en milieu-inspectie tijdens bedrijfsbezoeken.
 • Coördineren van periodieke controles met betrekking tot veiligheid, milieu en infrastructuur.

Milieucoördinatie:

 • Coördineren van wettelijke emissiemetingen en afvalverwijdering.
 • Opvolgen van grondwateronttrekking en waterverbruik.
 • Beheren van afvalwaterlozing en onderhouden van contacten met milieuautoriteiten.

Administratieve Taken:

 • Opstellen van aangiften en opvolgen van facturatie voor verschillende milieu- en veiligheidsaspecten.
 • Begeleiden van specialisten bij industriële schattingen.

Continu Verbeterproces:

 • Actieve deelname aan het continu verbeterproces via workshops en teammeetings.
 • Bijdragen aan voortdurende verbeteringen in veiligheid en milieu.

Ondersteuning en Training:

 • Ondersteunen van productieprocessen.
 • Training geven aan nieuwe medewerkers.