Home

13 jobs voor omgevingsambtenaar gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 13 jobs voor omgevingsambtenaar gevonden

Vind een Job

13 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Deskundige Milieu

INTERLEUVEN in
time Online sinds 26 april 2024 - Vaste jobs

De milieudienst van Interleuven ondersteunt 28 gemeenten op vlak van mitigatie en adaptatie.De intergemeentelijke milieudienst telt 11 enthousiaste collega’s die dagelijks bezig zijn op vlak van milieuwetgeving en adviesverlening, klimaat, milieu en handhaving.


Jobomschrijving

  • Je staat in voor de behandeling van (voornamelijk) het milieuluik van omgevingsaanvragen en van meldingen die we ontvangen van lokale besturen.
  • Je toetst de aanvragen en meldingen aan de relevante wetgeving en maakt een inschatting van de mogelijke impact en hinder van deze activiteiten op het leefmilieu, de omgeving en mensen.
  • Je springt in als plaatsvervangende omgevingsambtenaar (luik milieu) bij een lokaal bestuur waar je ook de taken opneemt van dienstverlening naar burgers, klachtenopvolging, projectopvolging, uitvoeren klimaatacties, … 
  • Je volgt ontwikkelingen en tendensen op en je beoordeelt de inpasbaarheid van beleidsplannen van andere overheden in het eigen beleid.
  • Je bent alert voor de noden en opportuniteiten binnen het lokaal bestuur.Bij het uitvoeren van je taken plaats je de kwaliteit van de documenten en gegevens voorop.
  • Je ziet erop toe dat de reglementen, procedures, normen en regelgeving gerespecteerd worden.
  • Jouw kennis hou je up-to-date door regelmatig informatie uit te wisselen met vakgenoten, studiedagen of vormingsdagen, vakliteratuur bij te houden, etc.
  • Tenslotte neem je actief deel aan het uitwerken van klimaatprojecten en neem je jouw verantwoordelijkheden op binnen een projectteam.
  • Je bent een sterke communicator, die zorgt voor een goede coördinatie en opvolging van de verschillende opdrachten en projecten.