Home

63 jobs voor pedagogisch hulpverlener gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 63 jobs voor pedagogisch hulpverlener gevonden

Vind een Job

63 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Zorgcoördinator GIB

GEMEENTEBESTUUR BRASSCHAAT in
time Online sinds 22 november 2023 - Vaste jobs

Het Gemeentelijk Instituut Brasschaat (GIB) schrijft voor het schooljaar 2023-2024 volgende vacature uit:

Gemeentelijk Instituut Brasschaat

Zorgcoördinator (opdracht 14/22)

met ingang van 1 februari 2024

Algemeen

Op het GIB staan twee zorgcoördinatoren in voor de regie van de leerlingenzorg.Dit betekent dat zij contacten onderhouden met alle actoren binnen het zorgcontinuüm: leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, leersteuncentrum, CLB en externe partners.Zij staan in voor de opvang en begeleiding van leerlingen met zorgnoden en specifieke onderwijsbehoeften.

Taakomschrijving

Bij de aanvang van het schooljaar

 • tijdens de inschrijving van nieuwe leerlingen voeren zij uitgebreide gesprekken met ouders van nieuwe leerlingen die gemeld hebben dat hun zoon/dochter zorgnoden/onderwijsbehoeften heeft; zij peilen daarbij naar de aard van de problematiek, kijken het attest/onderzoeksverslag daaromtrent na of doen het nodige om een ontbrekend attest te ontvangen; zij informeren de ouders concreet over de wijze waarop de school hun zoon/dochter zal opvangen en welke redelijke aanpassingen mogelijk zijn;
 • zij inventariseren vervolgens alle leerlingen met zorgnoden/onderwijsbehoeften en informeren het pedagogisch team en de medewerkers van CLB en leersteuncentrum;

Tijdens het schooljaar

 • zij fungeren als aanspreekpunt voor leerlingen met zorgnoden en onderwijsbehoeften;
 • zij ondersteunen het pedagogisch team in het zoeken naar een gepaste begeleiding van deze leerlingen;
 • zij treden op als contactpersoon met ouders; zij werken samen met en zij verwijzen, waar nodig, door naar het CLB of externen;
 • zij wisselen voortdurend informatie uit met de graadcoördinator, titularisteam, vakleerkrachten, CLB-medewerkers, begeleiders van het leersteunteam en externe hulpverleners over de evolutie van de betrokken leerling;
 • zij vertalen de externe onderzoeksverslagen in voor de school hanteerbare strategieën;
 • zij organiseren op regelmatige basis het zorgoverleg met CLB en directie;
 • zij organiseren de werking van het leersteunteam binnen de school en houden hiertoe regelmatig contact met de verantwoordelijken;
 • zij wonen klassenraden bij in functie van een optimale leerlingenbegeleiding;
 • zij geven mee vorm aan het handelingsgericht traject dat in het kader van het zorgcontinuüm de ondersteuningsnoden van de leerling, de leerkrachten en de school in kaart brengt;
 • zij beheren mee het zorgluik in het leerlingvolgsysteem
 • zij organiseren, begeleiden en houden toezicht in de zorgklas, waarin leerlingen met noden waar in de gewone klas niet aan tegemoet kan gekomen worden, hun examens afleggen;
 • zij organiseren wanneer nodig specifieke onderwijstrajecten (TOAH, ziekenhuisschool, aangepast curriculum, …) en de bijhorende klassenraden;
 • zij blijven op de hoogte van de veranderingen in de schoolwetgeving en de ministeriële omzendbrieven;
 • tijdens de reguliere oudercontacten zijn zij aanwezig voor alle ouders die een gesprek wensen;
 • zij bereiden het leerlingencontact op het einde van elk trimester voor.