Home

197 jobs voor verpleegkundig specialist gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 197 jobs voor verpleegkundig specialist gevonden

Vind een Job

197 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Verpleegkundig specialist raadpleging kinderen en jongeren met ADHD

HOUSE OF RECRUITMENT SOLUTIONS BV in KORTENBERG
time Online sinds 14 november 2023 - Vaste jobs

Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (UPC KU Leuven) kijkt uit naar nieuwe, extra krachten.Het is het grootste psychiatrisch centrum van ons land, telt meer dan duizend medewerkers en geldt als hét academisch referentieziekenhuis in de geestelijke gezondheidszorg.
Het UPC KU Leuven is georganiseerd in drie diensten.Er is een dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie, voor volwassenenpsychiatrie en voor ouderenpsychiatrie.De diensten zijn gehuisvest op campus Gasthuisberg in Leuven en op campus Kortenberg.
--> bekijk al onze vacatures via https://www.upckuleuven.be/jobs
Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven
Campus Kortenberg
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg
Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
www.upckuleuven.be


Jobomschrijving

Z.org KU Leuven zoekt een verpleegkundig specialist voor zijn Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.
je functie

 • je ontwikkelt een bijzondere expertise in het domein ADHD bij kinderen en jongeren
 • je bent voor deze doelgroep vooral actief op de raadpleging en op indicatie op de hospitalisatieafdelingen
 • je levert een bijdrage aan het methodisch en systematisch stellen van een diagnose
 • als verpleegkundig specialist verleen je verpleegkundige professionele zorg op een nauwkeurige, planmatige en coachende wijze, waarbij je rekening houdt met de behoeften van het kind en zijn ouders - het opbouwen van een relatie met het kind en zijn ouders vormt de hoeksteen waarbinnen de behandeling concreet vorm kan krijgen en de continuïteit van zorg gewaarborgd wordt
 • als verpleegkundig specialist zet je in op gezondheidspromotie door het kind en zijn ouders te informeren, te adviseren en te begeleiden op een persoonlijke en individuele manier -het faciliteren van het traject van het kind en zijn ouders staat centraal
 • je stroomlijnt en coördineert de zorgsituatie van het kind in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren en zorgverleners
 • je maakt deel uit van een multidisciplinair behandelteam waarin nauw met elkaar wordt samengewerkt, samen met de kinderpsychiater geef je de raadpleging mee vorm en vanuit jouw expertise vervul je een brugfunctie waarin je de verpleegkundige, medische en psychologische kennis met elkaar verbindt
 • je ontwikkelt, implementeert en evalueert zorgpaden voor gestandaardiseerde zorg bij kinderen en jongeren met ADHD en stelt procedures, protocollen en richtlijnen op ter verbetering van de patiëntenzorg
 • wetenschappelijk onderzoek is één van je kerntaken, werken volgens Evidence based practice (EBP) is waar jij voor staat
 • je volgt de zorginhoudelijke ontwikkelingen in het eigen vakgebied op, erkent opleidingsnoden en werkt mee aan opleidingen zowel intern als extern
 • je neemt actief deel aan seminaries, symposia en congressen om je expertise verder op te bouwen en uit te dragen

Verpleegkundige Operatiekwartier

ZIEKENHUISNETWERKANTWERPEN in ANTWERPEN
time Online sinds 16 oktober 2023 - Vaste jobs

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

Het operatiekwartier van ZNA Middelheim is een hoogtechnologische omgeving waar je een brede waaier van ingrepen terugvindt met een hoge urgentiegraad.Als verpleegkundige ga je hier dus volop uitdaging en leermogelijkheden vinden.Bovendien beschikken we in 2022 over 4 nieuwe digitale operatiezalen waaronder één hybride operatiezaal.Tegen 2024 is het gehele operatiekwartier vernieuwd met in totaal 11 digitale operatiezalen en één hybride operatiezaal.

Wat is jouw uitdaging?

 • Je verleent individuele, totale en planmatige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosociale behoeften van elke patiënt.
 • Je staat in voor de voorbereiding van de operatiezalen met een hoge turn-over en controleert voor elke ingreep of het nodige steriele materiaal inclusief apparatuur aanwezig is en alle specifieke vereiste voorzorgen genomen zijn conform de geldende procedures.
 • Daarbij verlies je de kwaliteit en verbetering van de verpleegkundige dienstverlening nooit uit het oog.
 • Vertrouwt de behandelende arts jou een verpleegkundige opdracht toe, dan voer je die correct, zorgzaam en conform de wettelijke bepalingen uit.
 • Je staat onder leiding van het afdelingshoofd en behartigt diens taken indien nodig om de goede werking van de afdeling te waarborgen.
 • Op administratief, technisch en huishoudelijk vlak draag je eveneens jouw steentje bij.
 • De opvang, begeleiding en evaluatie van studenten is bij jou ook in goede handen.

Voor een uitgebreide functiebeschrijving, mail naar hr.jobs@zna.be

Praktijkassistent vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

UNIVERSITEIT GENT in GENT
time Online sinds 16 november 2023 - Tijdelijke jobs

De Universiteit Gent is een wereld op zich.15.000 medewerkers zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs, onderzoek en ondersteunende diensten.

Voor hen is de universiteit een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio.

De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

 • Je levert bijstand bij het praktijkgericht onderwijs van de vakgroep, specifiek in de opleiding Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde (organisatie, begeleiding en evaluatie van praktische oefeningen en werkcolleges), in het bijzonder in de vakken Masterproef (verpleegkundig specialist, implementatiedeskundige in de zorg, onderzoeker in zorg en gezondheid), Stage (in de rol van stagecoach), Methodologie: kwantitatief onderzoek voor de gezondheidswetenschappen, Onderzoeksmethodologie voor verpleegkunde/vroedkunde/GGZ verpleegkunde: onderzoeksvoorstel, Advanced Practice in de Verpleegkunde/Vroedkunde/GGZ Verpleegkunde, Capita Selecta: zelfmanagement en patiëntenparticipatie.
 • Je biedt ondersteuning aan het ontwikkelen van innovatieve onderwijsvormen voor het faciliteren van afstandsonderwijs, de verdere uitbouw van klinische specialisaties en de internationale dimensie van de opleiding.
 • Daarnaast bied je ook bijstand aan initiatieven die gerelateerd zijn met levenslang leren en onderwijsactiviteiten met het werkveld en alumni.