Home

152 jobs voor verpleegkundig specialist in opleiding gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 152 jobs voor verpleegkundig specialist in opleiding gevonden

Vind een Job

152 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Verpleegkundig specialist raadpleging kinderen en jongeren met ADHD

HOUSE OF RECRUITMENT SOLUTIONS BV in KORTENBERG
time Online sinds 9 februari 2024 - Vaste jobs

Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (UPC KU Leuven) kijkt uit naar nieuwe, extra krachten.Het is het grootste psychiatrisch centrum van ons land, telt meer dan duizend medewerkers en geldt als hét academisch referentieziekenhuis in de geestelijke gezondheidszorg.
Het UPC KU Leuven is georganiseerd in drie diensten.Er is een dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie, voor volwassenenpsychiatrie en voor ouderenpsychiatrie.De diensten zijn gehuisvest op campus Gasthuisberg in Leuven en op campus Kortenberg.
--> bekijk al onze vacatures via https://www.upckuleuven.be/jobs
Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven
Campus Kortenberg
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg
Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
www.upckuleuven.be


Jobomschrijving

Z.org KU Leuven zoekt een verpleegkundig specialist voor zijn Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.
je functie

 • je ontwikkelt een bijzondere expertise in het domein ADHD bij kinderen en jongeren
 • je bent voor deze doelgroep vooral actief op de raadpleging en op indicatie op de hospitalisatieafdelingen
 • je levert een bijdrage aan het methodisch en systematisch stellen van een diagnose
 • als verpleegkundig specialist verleen je verpleegkundige professionele zorg op een nauwkeurige, planmatige en coachende wijze, waarbij je rekening houdt met de behoeften van het kind en zijn ouders - het opbouwen van een relatie met het kind en zijn ouders vormt de hoeksteen waarbinnen de behandeling concreet vorm kan krijgen en de continuïteit van zorg gewaarborgd wordt
 • als verpleegkundig specialist zet je in op gezondheidspromotie door het kind en zijn ouders te informeren, te adviseren en te begeleiden op een persoonlijke en individuele manier -het faciliteren van het traject van het kind en zijn ouders staat centraal
 • je stroomlijnt en coördineert de zorgsituatie van het kind in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren en zorgverleners
 • je maakt deel uit van een multidisciplinair behandelteam waarin nauw met elkaar wordt samengewerkt, samen met de kinderpsychiater geef je de raadpleging mee vorm en vanuit jouw expertise vervul je een brugfunctie waarin je de verpleegkundige, medische en psychologische kennis met elkaar verbindt
 • je ontwikkelt, implementeert en evalueert zorgpaden voor gestandaardiseerde zorg bij kinderen en jongeren met ADHD en stelt procedures, protocollen en richtlijnen op ter verbetering van de patiëntenzorg
 • wetenschappelijk onderzoek is één van je kerntaken, werken volgens Evidence based practice (EBP) is waar jij voor staat
 • je volgt de zorginhoudelijke ontwikkelingen in het eigen vakgebied op, erkent opleidingsnoden en werkt mee aan opleidingen zowel intern als extern
 • je neemt actief deel aan seminaries, symposia en congressen om je expertise verder op te bouwen en uit te dragen

Verpleegkundige Operatiekwartier ZNA Middelheim

ZIEKENHUISNETWERKANTWERPEN in
time Online sinds 9 februari 2024 - Vaste jobs

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

Het operatiekwartier van ZNA Middelheim is een hoogtechnologische omgeving waar je een brede waaier van ingrepen terugvindt met een hoge urgentiegraad.Als verpleegkundige ga je hier dus volop uitdaging en leermogelijkheden vinden.Bovendien beschikken we in 2022 over 4 nieuwe digitale operatiezalen waaronder één hybride operatiezaal.Tegen 2024 is het gehele operatiekwartier vernieuwd met in totaal 11 digitale operatiezalen en één hybride operatiezaal.

Wat is jouw uitdaging?

 • Je verleent individuele, totale en planmatige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosociale behoeften van elke patiënt.
 • Je staat in voor de voorbereiding van de operatiezalen met een hoge turn-over en controleert voor elke ingreep of het nodige steriele materiaal inclusief apparatuur aanwezig is en alle specifieke vereiste voorzorgen genomen zijn conform de geldende procedures.
 • Daarbij verlies je de kwaliteit en verbetering van de verpleegkundige dienstverlening nooit uit het oog.
 • Vertrouwt de behandelende arts jou een verpleegkundige opdracht toe, dan voer je die correct, zorgzaam en conform de wettelijke bepalingen uit.
 • Je staat onder leiding van het afdelingshoofd en behartigt diens taken indien nodig om de goede werking van de afdeling te waarborgen.
 • Op administratief, technisch en huishoudelijk vlak draag je eveneens jouw steentje bij.
 • De opvang, begeleiding en evaluatie van studenten is bij jou ook in goede handen.

Voor een uitgebreide functiebeschrijving, mail naar hr.jobs@zna.be

Verpleegkundige Cardiochirurgie-Cardiologie 5C

ZIEKENHUISNETWERKANTWERPEN in
time Online sinds 12 januari 2024 - Vaste jobs

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

Dan verwelkomen we je graag in ons team Cardiochirurgie-Cardiologie 5C, route 501 van het ZNA Campus Middelheim.
Onze afdeling is toegankelijk voor patiënten die in aanmerking komen voor hartchirurgie of cardiologische-chirurgische oppuntstelling.

Je zal er deel uitmaken van een multidisciplinair team van verpleeg- en zorgkundigen, (Hart)chirurgen, cardiologen, kinesisten, diëtisten, …

Meest courante ingrepen:

 • CABG
 • Hartklepoperatie
 • Aneurima aorta/Disectie aorta.
 • ASD/VSD
 • Bentall/David procedure
 • Myxoom

Meest courante aandoeningen:

 • RSP
 • Hartinfarct
 • Hartfalen
 • Hartritmestoornissen
 • Endocatditis/pericarditis
 • ….

Behandelingen:

 • PCI- en stentbehandeling.
 • Ablatie/PVI.
 • Pacemaker en/of ICD implantatie
 • Medicamenteuze behandeling/oppuntstelling.

Wat is jouw uitdaging?

 • Als verpleegkundige op afdeling Heelkunde 5C bied je aan elke patiënt een individuele, totale en planmatige zorg, met inachtneming van zijn of haar lichamelijke en psychosociale behoeften.
 • Je ontvangt leiding van de (vervangend) hoofdverpleegkundige van de afdeling en eventueel van bachelor verpleegkundigen.
 • Vertrouwt de behandelende arts jou een verpleegkundige opdracht toe, dan voer je die correct, zorgzaam en conform de wettelijke bepalingen uit, eventueel met de steun van ziekenhuis- en verzorgingsassistenten.
 • Je verzekert de continuïteit van de zorgverlening via mondelinge besprekingen, schriftelijke registraties in het verpleegdossier en verpleegkundige transfertnota’s.Daarbij verlies je de kwaliteit en verbetering van de verpleegkundige dienstverlening nooit uit het oog.
 • Je staat onder leiding van de (vervangend) hoofdverpleegkundige en behartigt diens taken indien nodig om de goede werking van de afdeling te waarborgen.
 • Op administratief, technisch en huishoudelijk vlak draag je eveneens jouw steentje bij, o.a.door mee te werken aan opgelegde taken door de instelling of overheid (registratie, minimale verpleegkundige gegevens, …).
 • De opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s is bij jou ook in goede handen.

Graag meer weten?Bekijk de uitgebreide functiebeschrijving onderaan de vacaturetekst op de ZNA-website.