U bent hier

Tewerkstelling in een maatwerkbedrijf

Is een job in het gewone arbeidscircuit niet haalbaar voor je door je arbeidsbeperking? Dan kan je misschien aan de slag gaan in een maatwerkbedrijf.

Wanneer kom ik in aanmerking voor tewerkstelling in een maatwerkbedrijf?

Je kan in een maatwerkbedrijf aan de slag als je een arbeidsbeperking hebt en als VDAB beslist dat je hiervoor in aanmerking komt.

VDAB houdt rekening met een aantal objectieve criteria (zoals je studies, erkenning door andere instanties...) en kan ook een uitgebreid onderzoek doen naar je functioneren.

Hoe vraag ik een tewerkstelling in een maatwerkbedrijf aan?

Ben je werkzoekend?

 • Vraag het recht aan bij VDAB op deze maatregel.

Klap alles open
Stap 1: meld je arbeidsbeperking aan VDAB

Je kan dit op 2 manieren doen:

 • Online via Mijn Loopbaan.
  • Registreer je voor Mijn Loopbaan. Antwoord bij 'Werksituatie' 'ja' op de vraag 'Heb je het moeilijk om werk te vinden door een handicap, een ziekte of een combinatie van verschillende problemen (van medische en sociale aard).
  • Ben je al geregistreerd voor Mijn loopbaan?
   • Klik in Mijn Loopbaan op 'Profiel en gewenste jobs'.
   • Klik bij 'Werksituatie' op wijzig.
  • Antwoord bij 'Werksituatie' 'ja' op de vraag 'Heb je het moeilijk om werk te vinden door een handicap, een ziekte of een combinatie van verschillende problemen (van medische en sociale aard).
 • Via een bemiddelaar. Bel naar naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) om een afspraak te maken.  

Daarna nodigt een van onze bemiddelaars je uit voor een gesprek.

Stap 2: verzamel bewijsstukken als je een aandoening hebt

Heb je een aandoening van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden? Dan is het belangrijk om bewijsstukken te verzamelen.

 • Vraag aan je arts om een schriftelijke verklaring in te vullen waarin hij vermeldt welke aandoening je hebt en wat de prognose is.
 • Maak kopies van andere bewijsstukken zoals medische attesten, verklaringen van je school of het CLB, verslagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap…

Neem deze bewijsstukken mee naar het gesprek.

Stap 3: ga op gesprek bij VDAB
 • Tijdens het gesprek luistert de bemiddelaar naar je verhaal. Je krijgt de kans om uit te leggen met welke problemen je geconfronteerd wordt in je zoektocht naar werk. 
 • Op basis van het gesprek, gaat de bemiddelaar na of je:
  • nood hebt aan ondersteunende maatregelen omwille van je arbeidsbeperking,
  • aan welke ondersteunende maatregelen je nood hebt, en
  • of je tijdelijk nood hebt aan de maatregelen of gedurende je volledige loopbaan. 
 • Daarnaast bekijkt je bemiddelaar samen met jou welke begeleiding het meest geschikt is in je zoektocht naar werk.

Wat gebeurt er daarna?

 • Beslist de bemiddelaar dat je nood hebt aan ondersteunende maatregelen, dan sturen we je een brief op waarin staat op welke ondersteunende maatregelen je recht hebt.
 • Ga je niet akkoord met onze beslissing? Dan kan je binnen de 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de heroverwegingscommisie. Vul hiervoor het formulier gemotiveerd verzoek heroverweging in en bezorg het aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.
 • Heb je het recht gekregen? Dan helpt je VDAB-bemiddelaar je een job te vinden in een maatwerkbedrijf. 

Ben je werknemer? 

 • Vraag het recht aan bij VDAB op deze maatregel: volg het stappenplan.
 • Heb je het recht gekregen? Meld aan je VDAB-bemiddelaar dat je in een maatwerkbedrijf wil werken. Heb je nog geen bemiddelaar? Bel naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 • Vervolgens helpt je bemiddelaar je om een job te vinden.
   

Interessant om weten

 • VDAB komt elke 5 jaar langs om na te gaan of de ondersteuning die je werkgever krijgt voor je tewerkstelling nog correct is. We kunnen de subsidie die voor jou wordt voorzien dan aanpassen. Bovendien bekijken we of je kan doorstromen naar een job in het gewone arbeidscircuit.
 • We kunnen ook vroeger langskomen op vraag van jou of je werkgever. Dit kan als je medische of psychosociale situatie verandert of zodra je twee jaar in het maatwerkbedrijf werkt.
 • Werk je in een maatwerkbedrijf en heb je het gevoel dat je klaar bent om terug een job te doen in het gewone arbeidscircuit?
  • Dan kan je een doorstroomtraject aanvragen bij VDAB. Tijdens dit traject word je begeleid bij het zoeken naar een gepaste vacature en krijg je de kans om een bedrijfsstage te doen. Op het einde van het traject beslist VDAB of je klaar bent voor het gewone arbeidscircuit of niet.
  • Geïnteresseerd in een doorstroomtraject? Licht je werkgever hierover in. Samen met je werkgever vul je het aanvraagformulier in. Hij bezorgt het vervolgens aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.