U bent hier

Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen

Heb je arbeidsgereedschap, arbeidskleding of een arbeidspostaanpassing nodig door je arbeidshandicap?

Dan krijg je een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpssingen en worden je kosten terugbetaald.

We leggen uit wie, wat en hoe.

Klap alles open
Wat houdt een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen in?

Zowel jij als je werkgever krijgen een tegemoetkoming.

Jij krijgt een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap en -kleding

 • Je krijgt een tegemoetkoming als je gereedschap en kleding aankoopt die je omwille van je arbeidshandicap nodig hebt om je werk goed uit te voeren.
 • Bijvoorbeeld: een brailleleesregel, groot computerscherm, orthopedische veiligheidsschoenen, signalisatie... 
 • Je wordt eigenaar van dit materiaal zodat je het gedurende je hele loopbaan kan gebruiken.
 • Interessant om te weten: je komt ook in aanmerking voor de tegemoetkoming als je via je bemiddelaar werkplekleren volgt. Volg je een IBO, dan word je eigenaar van het materiaal. Volg je een andere vorm van werkplekleren, dan kan je het materiaal tijdelijk gebruiken.
 • De voorwaarden:
  • je werkgever stelt dit niet zelf ter beschikking,
  • je krijgt er geen andere tegemoetkoming voor,
  • het gebruik ervan is noodzakelijk om je werk goed uit te voeren,
  • het materiaal wordt niet vaak gebruikt in je beroepstak, en
  • de noodzakelijkheid, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en doelmatigheid staan in verhouding met de kosten ervan.

Je werkgever krijgt een tegemoetkoming voor arbeidspostaanpassingen

 • Je werkgever krijgt een tegemoetkoming als hij omwille van je arbeidshandicap aanpassingen doet aan je arbeidspost (= alles in het bedrijf dat niet verplaatst kan worden). 
 • Bijvoorbeeld: een lichtsignaal installeren op een machine die enkel geluidssignalen geeft, een verplaatsbaar hellend vlak voor een rolstoelgebruiker, aangepast sanitair, een traplift...

Opgelet:

Jij en je werkgever kunnen enkele een tegemoetkoming krijgen als het níet gaat over zaken die de werkgever sowieso moet aanbieden op basis van de wet rond preventie en welzijn op het werk.

 

Wanneer heb ik recht op een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen?

Je komt in aanmerking voor deze maatregel als je een arbeidshandicap hebt en werkzoekend, werknemer of jobstudent bent. Ben je zelfstandig? Lees onze info voor zelfstandigen

Interessant om te weten: volg je werkplekleren via je VDAB-bemiddelaar, dan kan je ook van deze maatregel genieten. 

VDAB gaat voor je na of je recht hebt op deze maatregel of niet. Meer info over de voorwaarden. 

Hoe vraag ik een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen aan?
 • Ben je werkzoekend?
  • Laat je beperking erkennen door VDAB en vraag het recht aan op deze maatregel: volg het stappenplan
  • De tegemoetkoming zelf kan je pas aanvragen eens je werk hebt of werkplekleren volgt via je bemiddelaar.
 • Ben je werknemer?
  • Laat je beperking erkennen door VDAB en vraag het recht aan op deze maatregel: volg het stappenplan.
  • Heb je het recht gekregen? Dan kan je de tegemoetkoming aanvragen.

Je kan de tegemoetkoming op 2 manieren aanvragen:

 • Bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 • Regel het zelf.

Regel je het zelf? Volg dan dit stappenplan:

Stap 1: vul het online formulier Aanvraag tussenkomst arbeidsgereedschap en -kledij in, print het en onderteken het.

 • In dit formulier moet je persoonsgegevens ingeven, gegevens over de plaats waar je werkt en een aantal aanvraaggegevens, zoals:
  • rekeningnummer en naam rekeninghouder
  • motivatie waarom je het gereedschap of de kledij nodig hebt
  • een omschrijving van het gereedschap of de kledij
  • kostprijs van het gereedschap of de kledij, inclusief BTW (deze gegevens vind je in de offerte)
 • Tip: je kan dit formulier ook in Mijn loopbaan invullen en printen. Dan hoef je je persoonlijke gegevens niet zelf in te vullen en kan je de status van je aanvraag bekijken (aanvraag, behandeling, betaling). Klik onderaan in Mijn Loopbaan bij ‘Nuttige links’ op 'Arbeidsbeperking' en dan op 'Premies'.

Stap 2: verstuur het aanvraagformulier via de post naar de dienst arbeidsbeperking van je provincie.

 • Die bekijkt je aanvraag en laat je weten of ze goedgekeurd is. Het kan ook dat de dienst je opbelt voor meer info of een bezoek brengt aan je bedrijf om te zien of het gereedschap of de kledij echt nodig is.
 • Ga je niet akkoord met de beslissing? Dan kan je binnen de 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de heroverwegingscommisie. Vul hiervoor het formulier gemotiveerd verzoek heroverweging in en bezorg het aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.

Stap 3: koop het gereedschap of de kledij.

 • Is je aanvraag goedgekeurd? Koop dan het gereedschap of de kledij aan. Opgelet: je moet dit binnen het jaar doen na de goedkeuring.
 • Je kan het bedrag zelf voorschieten of afspreken met de winkel dat VDAB rechtstreeks aan hen gaat betalen. Wil je dat VDAB rechtstreeks betaalt, neem dan het document ‘verklaring rechtstreekse betaling aan leverancier’ mee naar de winkel en laat het door hen invullen. De dienst arbeidsbeperking bezorgde je dit document via de post op het moment dat je aanvraag goedgekeurd werd.
 • Vraag zeker een factuur en hou die samen met het betalingsbewijs bij!

Stap 4: bezorg de factuur, het betalingsbewijs en het document 'verklaring rechtstreekse betaling aan leverancier' (als je dit gebruikt hebt) binnen de 6 maanden na je aankoop via de post aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.

 • Je kan dit zelf in orde brengen of de winkel waar je de aankopen deed kan dit in jouw plaats doen.
 • Heb je het bedrag voorgeschoten? Dan stort VDAB het verschuldigde bedrag terug op je rekening.

Wil je meer info of heb je nog vragen?

Contacteer een van onze experts arbeidsbeperking. Zij staan je graag te woord en helpen je verder!