U bent hier

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Heeft je arbeidshandicap een impact op het functioneren in je job?

Dan krijgt je werkgever een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). 

We leggen uit wie, wat en hoe.

Klap alles open
Wat houdt een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) in?

Je werkgever kan een VOP krijgen als je:

 • tewerkgesteld bent in de privésector,
 • het onderwijs, 
 • als uitzendkracht,
 • bij een lokaal bestuur (op voorwaarde dat je na 1/10/2008 aangeworven bent bij een provincie, gemeente, OCMW of verzelfstandigd agentschap of vereniging) of
 • in een maatwerkbedrijf (op voorwaarde dat je aangeworven bent na 1/1/2015 of als doelgroepwerknemer doorstroomt naar een functie in het gewone arbeidscircuit).

Je werkgever kan géén VOP krijgen als je bij de overheid werkt of werkplekleren volgt. 

Twee soorten premies

Er bestaan twee soorten premies; een VOP voor onbepaalde duur en een VOP voor bepaalde duur. VDAB beslist voor welke VOP je in aanmerking komt. 

 • VOP voor bepaalde duur 
  • Je werkgever krijgt gedurende 2 jaar een premie.
  • VDAB beslist om je een VOP voor bepaalde duur te geven als het niet duidelijk is welke impact je arbeidshandicap heeft op langere termijn of als VDAB inschat dat de impact tijdelijk is.
  • Je kan na 2 jaar een verlenging aanvragen als dit nodig is. Bijvoorbeeld omdat je nog herstelt van kanker, medische behandelingen volgt die een invloed hebben op je functioneren, op een prothese wacht...
 • VOP voor onbepaalde duur
  • Je werkgever krijgt gedurende 5 jaar een premie. 
  • VDAB beslist om je een VOP voor onbepaalde duur te geven als je arbeidshandicap langdurig en ernstig is.

Waarvoor kan je werkgever de VOP gebruiken? Enkele mogelijke toepassingen .

Wanneer heb ik recht op een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)?

Je komt in aanmerking voor een VOP als je

 • een arbeidshandicap hebt,
 • in Vlaanderen woont en 
 • werkzoekend, werknemer of jobstudent bent.

Ben je zelfstandig? Bekijk onze info voor zelfstandigen.

VDAB gaat na of je recht hebt op een VOP of niet. Meer info over de voorwaarden.

Hoe vraag ik een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) aan?

Ben je werkzoekend? 

 • Vraag het recht aan op deze maatregel.

  Klap alles open
  Stap 1: meld je arbeidsbeperking aan VDAB

  Je kan dit op 2 manieren doen:

  • Online via Mijn Loopbaan.
   • Registreer je voor Mijn Loopbaan. Antwoord bij 'Werksituatie' 'ja' op de vraag 'Heb je het moeilijk om werk te vinden door een handicap, een ziekte of een combinatie van verschillende problemen (van medische en sociale aard).
   • Ben je al geregistreerd voor Mijn loopbaan?
    • Klik in Mijn Loopbaan op 'Profiel en gewenste jobs'.
    • Klik bij 'Werksituatie' op wijzig.
   • Antwoord bij 'Werksituatie' 'ja' op de vraag 'Heb je het moeilijk om werk te vinden door een handicap, een ziekte of een combinatie van verschillende problemen (van medische en sociale aard).
  • Via een bemiddelaar. Bel naar naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) om een afspraak te maken.  

  Daarna nodigt een van onze bemiddelaars je uit voor een gesprek.

  Stap 2: verzamel bewijsstukken als je een aandoening hebt

  Heb je een aandoening van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden? Dan is het belangrijk om bewijsstukken te verzamelen.

  • Vraag aan je arts om een schriftelijke verklaring in te vullen waarin hij vermeldt welke aandoening je hebt en wat de prognose is.
  • Maak kopies van andere bewijsstukken zoals medische attesten, verklaringen van je school of het CLB, verslagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap…

  Neem deze bewijsstukken mee naar het gesprek.

  Stap 3: ga op gesprek bij VDAB
  • Tijdens het gesprek luistert de bemiddelaar naar je verhaal. Je krijgt de kans om uit te leggen met welke problemen je geconfronteerd wordt in je zoektocht naar werk. 
  • Op basis van het gesprek, gaat de bemiddelaar na of je:
   • nood hebt aan ondersteunende maatregelen omwille van je arbeidsbeperking,
   • aan welke ondersteunende maatregelen je nood hebt, en
   • of je tijdelijk nood hebt aan de maatregelen of gedurende je volledige loopbaan. 
  • Daarnaast bekijkt je bemiddelaar samen met jou welke begeleiding het meest geschikt is in je zoektocht naar werk.

  Wat gebeurt er daarna?

  • Beslist de bemiddelaar dat je nood hebt aan ondersteunende maatregelen, dan sturen we je een brief op waarin staat op welke ondersteunende maatregelen je recht hebt.
  • Ga je niet akkoord met onze beslissing? Dan kan je binnen de 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de heroverwegingscommisie. Vul hiervoor het formulier gemotiveerd verzoek heroverweging in en bezorg het aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.
 • Vind je werk? Dan is het aan je werkgever om de premie aan te vragen bij het departement WSE. Hij kan dit al doen vóór je aanvraag goedgekeurd is. 

Ben je werknemer of jobstudent?

Hoe vraag ik een verlenging van de Vlaamse ondersteuningspremie aan?

Kreeg je een VOP voor bepaalde duur? Dan kan je na 2 jaar een verlenging aanvragen als dit nodig is. Bijvoorbeeld omdat je nog herstelt van kanker, medische behandelingen volgt die een invloed hebben op je functioneren, op een prothese wacht...

Om dit te doen, moet je het recht op een VOP opnieuw aanvragen. Volg dit stappenplan.

Heb je het recht gekregen? Dan is het aan je werkgever om de verlenging aan te vragen bij het departement WSE

Belangrijk om te weten

 • Vraagt je werkgever een verhoging of verlenging van de Vlaamse ondersteuningspremie aan? Dan komt een van onze experts arbeidsbeperking bij je langs op het werk voor een gesprek. Meer info over dit gesprek.
 • Wil je meer info of heb je nog vragen? Contacteer een van onze experts arbeidsbeperking. Zij staan je graag te woord en helpen je verder!