U bent hier

Een arbeidsbeperking en zelfstandig

man en vrouw
© Shutterstock

Ben je een zelfstandige en heb je een beperking? Laat je beperking door VDAB erkennen als arbeidsbeperking en vraag het recht aan op ondersteunende maatregelen. 

Waarom laat ik mijn beperking best erkennen als arbeidsbeperking?

 • Ben je een zelfstandige en vermoed je dat je een arbeidsbeperking hebt? Laat je beperking door VDAB erkennen. Op die manier kan je het recht aanvragen op ondersteunende maatregelen. 
 • Bekijk de maatregelen waarvoor je in aanmerking komt als zelfstandige met een arbeidsbeperking. 
 • VDAB bekijkt of je tijdelijk nood hebt aan de maatregelen of gedurende je volledige loopbaan.

Hoe laat ik mijn beperking erkennen?

 • Stap 1: vraag aan je arts om een schriftelijke verklaring in te vullen waarin hij vermeldt welke aandoening je hebt en wat de prognose is. 
 • Stap 2: maak kopies van andere bewijsstukken die aantonen dat je een arbeidsbeperking hebt. Bijvoorbeeld: medische verslagen, verklaringen van je school of het CLB, verslagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap…
 • Stap 3: vul het formulier Aanvraag recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen in, print het en onderteken het. In dit formulier moet je:
  • persoonsgegevens ingeven
  • aanvinken welke bewijsstukken je gaat meesturen
  • de maatregelen aanduiden waarop je denkt recht te hebben en
  • uitleggen waarom je denkt dat je er recht op hebt.
 • Stap 4: verstuur het originele, ingevulde formulier (geen kopie) samen met je bewijsstukken via de post naar de dienst arbeidsbeperking van de provincie waar je woont. 

Daarna

 • De dienst arbeidsbeperking laat je via een brief weten of je al dan niet recht hebt op de maatregelen die je aanvinkte. 
 • Ga je niet akkoord met de beslissing? Dan kan je binnen de 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de heroverwegingscommisie. Vul hiervoor het formulier gemotiveerd verzoek heroverweging in en bezorg het aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.
 • Wil je daadwerkelijk gebruik maken van een maatregel? Dan moet je de maatregel nog aanvragen. Hoe je dit doet, hangt af van de maatregel. Bekijk per maatregel, hoe je hem kan aanvragen.  ​
   

Ook interessant