Vraag het recht aan op overheidssteun als zelfstandige

Heb je een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem en wil je beroep doen op overheidssteun als zelfstandige in hoofd- of bijberoep? Dan moet je eerst het recht aanvragen. We leggen uit hoe je dit doet.

De overheid voorziet overheidssteun voor zelfstandigen die omwille van een arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem aanpassingen nodig hebben om hun job uit te oefenen.

Zo vraag je het recht aan

Vul het aanvraagformulier in Word of Google Doc en bezorg het ons via mail of post.

Heb je een gezondheidsprobleem van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, voeg dan deze bewijsstukken toe:

  • Een schriftelijke verklaring waarin je arts vermeldt welk gezondheidsprobleem je hebt en wat de prognose is.
  • Kopies van documenten die aantonen dat je een gezondheidsprobleem hebt. Bijvoorbeeld: medische verslagen, verklaringen van je school of het CLB, verslagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap…

Wat gebeurt er na je aanvraag?

We laten je weten of je recht hebt op overheidssteun, en of je er tijdelijk recht op hebt of gedurende je volledige loopbaan. Vervolgens kan je de maatregel zelf aanvragen.

Ga je niet akkoord onze beslissing? Dan kan je binnen de 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen. Vul het formulier gemotiveerd verzoek tot heroverweging in en bezorg het ons.

Contacteer een expert

Heb je een vraag over tewerkstellingsondersteunende maatregelen? Of wil je meer info op basis van je persoonlijke situatie?

Contacteer een expert