Gratis tolk voor doven of slechthorenden die als zelfstandige werken

Werk je als zelfstandige in hoofd- of bijberoep en ben je doof of slechthorend? Doe gratis beroep op een tolk om te communiceren met horenden.

Wat houdt het in?

Je krijgt gedurende 10% van je werktijd gratis ondersteuning van een tolk Vlaamse gebarentaal, schrijftolk of orale tolk.

  • Een tolk Vlaamse gebarentaal zet gesproken taal simultaan om in 'Vlaamse gebarentaal' of in 'Nederlands ondersteund met gebaren'.
  • Een schrijftolk zet gesproken woorden simultaan om in geschreven tekst.
  • Een orale tolk herhaalt alles wat er gezegd wordt met een duidelijk mondbeeld en zonder stem.

Heb je nood aan meer ondersteuning? Vraag een uitbreiding aan van het aantal tolkuren.

We betalen de uren die de tolk presteert én zijn verplaatsingskosten.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Je komt in aanmerking als je aan de nodige voorwaarden voldoet.

Interesse?

Vraag het 'recht op bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden' aan

Hebben we je aanvraag goedgekeurd? Vraag dan bij CAB de gratis tolk Vlaamse gebarentaal, schrijftolk of orale tolk aan.

Vraag de gratis tolk voor doven en slechthorenden aan

Contacteer een expert

Heb je een vraag over tewerkstellingsondersteunende maatregelen? Of wil je meer info op basis van je persoonlijke situatie?

Contacteer een expert

Goed om te weten

Je kan ook beroep doen op een gratis afstandstolk.