Toegankelijkheidsverklaring

We willen dat iedereen vdab.be kan gebruiken, inclusief mensen met een sensoriële, visuele, auditieve of fysieke beperking.

Wat houdt het in?

In onze toegankelijkheidsverklaring beschrijven we in welke mate vdab.be voldoet aan de digitale toegankelijkheidscriteria die het Vlaamse bestuursdecreet voorschrijft. 

We stelden de verklaring op in 2021 en hebben ze het laatst herzien op 11-01-2024 op basis van een externe audit in december 2023. Je kan het auditrapport inkijken.

Nalevingsstatus

Vdab.be voldoet gedeeltelijk aan de Europese standaard EN 301 549 versie 3.2.1.

Niet-toegankelijke inhoud

Deze inhoud is niet-toegankelijk omwille van de niet-naleving van het Vlaamse bestuursdecreet.

 • Sommige decoratieve afbeeldingen zijn niet als decoratief gemarkeerd maar hebben een tekst-alternatief.
  Aanpak: al onze redacteurs zijn vertrouwd met deze richtlijn en zorgen voor correcte beschrijvingen voor slechtzienden en blinden.
 • Sommige afbeeldingen die een tekst-alternatief moeten hebben, hebben er geen.
 • De structuur van de koppen is niet overal correct.
 • Sommige lijsten zijn niet als lijst opgemaakt.
 • Sommige labels zijn niet expliciet verbonden met het bijhorende formulierveld.
 • Accordeons zijn niet overal herkenbaar voor screenreaders.
 • Het contrast tussen de tekst en de achtergrond is soms te laag, bijvoorbeeld bij blauwe tekst op een witte of lichtblauwe achtergrond (bijvoorbeeld 'Log in' en andere teksten met dezelfde kleur), oranje tekst op een lichtgrijze achtergrond of witte tekst of een groene achtergrond (bijvoorbeeld 'Hulp nodig?').
  Aanpak: onze ontwerpers werken aan een nieuwe stijlgids waarin aandacht besteed wordt aan leesbaarheid. Bovendien streven ze ernaar om deze problemen in 2024 op te lossen.
 • Bij een vergroting van 200% valt hier en daar informatie weg.
 • De toetsenbordbediening van het hoofdnavigatiemenu is niet helemaal logisch. Bovendien kan het hoofdnavigatiemenu geopend blijven terwijl je met het toetsenbord naar de inhoud erachter navigeert.
 • De knoppen van ReadSpeaker webReader, die in een aantal pagina’s ingebouwd is, zijn niet met het toetsenbord bedienbaar.
 • Sommige niet-interactieve elementen kunnen de toetsenbordfocus krijgen.
 • Links hebben soms geen goede linktekst ('hier' of een volledige URL).
 • Op de pagina 'Vind een job' hebben de knoppen om de filters uit te klappen geen naam die door screenreaders gelezen kan worden.
 • De formuliervelden op de registratiepagina zijn niet expliciet als verplicht gemarkeerd. Invoerfouten worden niet aan screenreaders gecommuniceerd.
 • PDF-documenten gebruiken niet consequent tagged PDF.

Maatregelen

 • Om de toegankelijkheid van onze website en platformen te verbeteren, werken we structureel samen met experten en ervaringsdeskundigen. We testen de toegankelijkheid van alle nieuwe onderdelen voor we ze publiceren.
 • Toegankelijkheid maakt deel uit van onze kernwaarden en is opgenomen in het interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een integraal onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • We ondersteunen al onze medewerkers en sporen hen aan om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

Technische specificaties en compatibiliteit met hulpsoftware

Vdab.be is toegankelijk met de meeste gangbare apparaten, browsers, instellingen en hulpprogramma’s, op voorwaarde dat ze ondersteuning bieden voor deze open standaarden:

 • HTML, CSS en SVG
 • JavaScript
 • WAI-ARIA

Vragen en problemen

Heb je een vraag, opmerking of ervaar je een toegankelijkheidsprobleem dat in deze verklaring nog niet als werkpunt is opgenomen? Laat het ons weten. Bel gratis 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur).

Heb je contact met ons opgenomen, maar was je niet tevreden met het antwoord of onze oplossing? Dan kan de Vlaamse Ombudsdienst je helpen.