U bent hier

Transitiepremie voor ondernemers

© Shutterstock

Ben je minstens 45 jaar en wil je graag een eigen zaak? Als je aan de nodige voorwaarden voldoet, kan je gedurende twee jaar een premie krijgen terwijl je je zaak opstart.  

Wat houdt de transitiepremie in?

De transitiepremie houdt in dat je gedurende twee jaar een maandelijkse premie krijgt terwijl je je zaak opstart. De premie start met 1.000 euro bruto per maand en daalt tot 300 euro bruto. De concrete bedragen van de premie vind je op vlaanderen.be.

Door een tijdelijke financiële zekerheid te bieden wil de overheid ondernemers in spe stimuleren om de sprong te wagen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de transitiepremie?

Om in aanmerking te komen voor de transitiepremie moet je aan deze zes voorwaarden voldoen:

  • Je bent na 14 maart 2018 gestart als zelfstandige in hoofdberoep. Je bent aangesloten bij een sociale verzekeringskas, beschikt over een ondernemingsnummer en blijft zelfstandige in hoofdberoep gedurende de hele periode van de toekenning van de transitiepremie.
  • Je hebt met succes een prestarterstraject afgerond en dit vond binnen de zes maanden plaats voor je als zelfstandige in hoofdberoep startte.  
  • Je onderneming is gevestigd in het Vlaamse Gewest gedurende de hele periode waarin de transitiepremie wordt toegekend. 
  • Je bent minstens 45 jaar en hebt de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt in de maand waarin je als zelfstandige in hoofdberoep startte.
  • Je was de dag voor je als zelfstandige in hoofdberoep startte ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende. 
  • Je was uitkeringsgerechtigd op de dag voor je als zelfstandige in hoofdberoep startte. Welke uitkeringen in aanmerking komen lees je op vlaanderen.be.

Opgelet:

  • Je hebt geen recht op een transitiepremie als je al subsidies of premies krijgt voor beginnende zelfstandigen van andere gewestoverheden dan de Vlaamse overheid.
  • Je werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of arbeidsvermindering als loontrekkende met de bedoeling om een transistiepremie te krijgen.
  • Je mag gedurende de volledige periode van toekenning van de transitiepremie geen diensten verrichten als zelfstandige voor de laatste werkgever bij wie je in dienst was of voor de groep waartoe je laatste werkgever behoort.
  • Je kan geen nieuwe transitiepremie aanvragen binnen een periode van zes jaar na de laatste uitbetaling van de transitiepremie.

Hoe vraag ik de transitiepremie aan?

Je kan de transitiepremie online aanvragen via vlaanderen.be. Opgelet: je moet ze binnen de drie maanden aanvragen nadat je als zelfstandige in hoofdberoep startte. 

Waar vind ik meer informatie over de transitiepremie?

Alles wat je moet weten over de transitiepremie vind je op vlaanderen.be.