Premie voor werkzoekenden die een zaak willen starten

Ben je werkzoekend en wil je een eigen zaak beginnen in hoofdberoep? Als je aan de nodige voorwaarden voldoet, kan je een premie krijgen terwijl je je zaak opstart.

Wat houdt het in?

Als je zelfstandige in hoofdberoep wordt, verlies je je uitkering. Met de 'transitiepremie' kan je het verlies van je uitkering gedurende 2 jaar opvangen.

Zo wil de Vlaamse overheid financiële zekerheid bieden terwijl je je zaak opstart.

Voor wie

Je beantwoordt aan deze voorwaarden:

  • Je startte minder dan 3 maanden geleden als zelfstandige in hoofdberoep.
  • Voor je startte met je zaak had je recht op een werkloosheidsuitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering, OCMW-uitkering of een uitkering binnen het overbruggingsrecht voor zelfstandigen.
  • Je zaak is gevestigd in Vlaanderen.
  • Je slaagde voor een pre-starterstraject voor je startte als zelfstandige in hoofdberoep.
  • De dag voor je startte als zelfstandige in hoofdberoep, was je ingeschreven bij VDAB als werkzoekende en had je recht op een werkloosheidsuitkering.

Hoe aanvragen?

Vraag de premie binnen de 3 maanden aan nadat je als zelfstandige startte.

Vraag de premie online aan op vlaanderen.be

Meer weten