U bent hier

Uitkering behouden als zelfstandige in bijberoep

premie voor zelfstandigen
© Shutterstock

Ontvang je een werkloosheids- of inschakelingsuitkering en wil je graag een eigen zaak? Dan kan je genieten van de maatregel 'Springplank naar zelfstandige'.

Wat houdt de maatregel 'Springplank naar zelfstandige' in?

Deze maatregel houdt in dat je gedurende 12 maanden een activiteit als zelfstandige in bijberoep kan doen zonder dat je je uitkering verliest. Zo wil de overheid ondernemers in spe stimuleren om de sprong te wagen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de maatregel 'Springplank naar zelfstandige'?

Je kom in aanmerking voor de maatregel als je aan de volgende vijf voorwaarden voldoet.

 • Je ontvangt een een werkloosheids- of inschakelingsuitkering. Zit je nog in je beroepsinschakelingstijd, dan kom je níet in aanmerking. 
 • Je doet aangifte bij RVA van je zelfstandige nevenactiviteit vóór het begin van de activiteit (of als je nog geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangt: op het moment dat je je uitkering aanvraagt). 
 • Je bent niet opzettelijk werkloos geworden om van de maatregel te kunnen genieten. 
 • Je hebt je nevenactiviteit niet als zelfstandig hoofdberoep uitgeoefend gedurende de afgelopen zes jaar. 
 • Je werft geen personeel aan voor je zelfstandige nevenactiviteit.

Daarnaast gelden er ook enkele regels voor de zelfstandige activiteit die je wil doen:

 • Het mag géén artistieke activiteit zijn. 
 • Het moet een nevenactiviteit zijn. Dit betekent dat het aantal uur dat je eraan besteedt en de grootte van je inkomsten beperkt moeten zijn. RVA oordeelt of dit het geval is of niet.
 • Je mag de activiteit zowel overdag als 's avonds uitoefenen. 

Hoe kan ik aangifte doen bij RVA van mijn zelfstandige nevenactiviteit?

Vul het RVA-formulier C1 en het RVA-formulier C1C en bezorg ze aan je uitbetalingsinstelling.

Aan welke plichten moet ik mij houden als ik van deze maatregel geniet?

Doe je beroep op de maatregel 'Springplank naar zelfstandige', dan heb je een aantal plichten.

 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB.
 • Je bent beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat je onmiddellijk moet kunnen ingaan op een passende vacature, begeleiding of opleiding die je VDAB-bemiddelaar je aanbiedt, en je afspraken met je VDAB-bemiddelaar moet nakomen.
 • Je verblijft in België.
 • Je bent arbeidsgeschikt. 

Waar vind ik meer informatie over de maatregel 'Springplank naar zelfstandige'?

Alles wat je moet weten over deze maatregel vind je op rva.be.

Andere interessante maatregel

Wil je je bijberoep enkel 's avonds of tijdens het weekend uitoefenen? Dan kan je je uitkering behouden tijdens je werkloosheid als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld:

 • Je oefende je bijberoep minstens 3 maanden voor je uitkeringsaanvraag reeds uit. 
 • Je geeft het bijberoep aan op het ogenblik van je uitkeringsaanvraag.

Bekijk alle voorwaarden op rva.be.