Evenementen

Bootcamp: Actief inclusief: van vooroordeel naar voordeel

Wat is het?

Discriminatie tegengaan en ombuigen in een constructieve houding tegenover verschillen kàn. In dit bootcamp leer je hoe je dit in jouw organisatie kan aanpakken. Je leert o.m. discriminatie, racisme en vooroordelen herkennen en ontwikkelt een beleid om discriminatie tegen te gaan en ervoor te zorgen dat mensen net beter met elkaar gaan samenwerken. Een bootcamp is een intensief en vooral interactief traject op het gebied van houding, vaardigheden en kennis. Een bootcamp daagt je uit werk te maken van een specifieke uitdaging of actueel thema binnen de eigen organisatie. Dit doe je niet alleen, maar samen met collega’s uit andere (sociale) ondernemingen uit verschillende sectoren. Zo leer je niet alleen van de expert die de bootcamp begeleidt, maar zeker ook van elkaar in een open en vertrouwelijke sfeer. Een bootcamp bestaat uit vijf sessies van een halve dag.

Wie organiseert het?

Met Hands-on Inclusion willen we van een inclusieve arbeidsmarkt met diverse talenten het nieuwe normaal maken. Van willen, naar kunnen, naar doen. Omdat iedereen nodig is op de arbeidsmarkt én omdat er momenteel (te) veel onbenut talent is. Hands-on Inclusion is een project van Verso en Levl, in samenwerking met Acerta, het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas, VIVO, VDAB, CIFAL, GTB, de Werkplekarchitecten, Odisee - Onderzoekscentrum Sociaal Werk, RIZIV (departement onderzoek en kwaliteit van de dienst voor uitkeringen van het RIZIV), GRIP en The Shift.

Voor wie wordt het georganiseerd?

Voor organisatie- en HR-verantwoordelijken van ondernemingen uit de social profit en de profitsector.

Sessies

Datum Startuur Einduur Locatie
dinsdag, 28 september 2021 09:30 13:00 Online
dinsdag, 19 oktober 2021 09:00 12:00 Online
dinsdag, 9 november 2021 09:30 13:00 Online
dinsdag, 23 november 2021 09:00 12:00 Online
dinsdag, 14 december 2021 09:30 13:00 Online