Evenementen

Bootcamp Inclusieve werkvloer

Wat is het?

In dit bootcamp leer je meer over hoe inclusie verbonden is met welzijn en sfeer op de werkvloer. Bovenal reiken we je tools aan waarmee je dat welzijn kan faciliteren en ondersteunen. Waarom is het belangrijk voor je organisatie om hiermee aan de slag te gaan? De sfeer op de werkvloer en het welzijn van je personeel hebben impact op veel zaken. Van teamwerk tot effectiviteit, van retentie tot doorstroom, …. Dit bootcamp leert je de nodige concepten kennen die je in dat hele proces steun en inzicht geven. Zo leer je meer over redelijke aanpassingen die het mogelijk maken het talent van medewerkers goed te benutten. Hoe conflicten op de werkvloer kunnen voorkomen worden of hoe ze de nodige context te geven om er beter mee aan de slag te gaan. We nemen je mee in het kruispuntdenken en brengen onzichtbare drempels in beeld. We maken een analyse en bekijken welke redelijke aanpassingen kunnen opgenomen worden in je bedrijf. We kijken samen naar mogelijke tools die ingezet kunnen worden rond communicatie, handelingskader, mentorschap, … Aan het einde van dit traject ben je volledig klaar om inclusie op je werkvloer te doen werken. Wanneer? Dit bootcamp wordt gegeven door medewerkers van LEVL en Agentschap Integratie en Inburgering , en bestaat uit 5 sessies. 4/2/2022 - Op locatie van 9h30-13h (broodjes vanaf 12h30)* 25/02/2022 - Online van 9h tot 12h 25/03/2022 - Op locatie van 9h30-13h (broodjes vanaf 12h30)* 22/04/2022 - Online van 9h tot 12h 15/05/2022 - Op locatie van 9h30-13h (broodjes vanaf 12h30)* * Onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen Een bootcamp? Wat? Een bootcamp is een intensief en vooral interactief traject op het gebied van houding, vaardigheden en kennis. Een bootcamp daagt je uit werk te maken van een specifieke uitdaging of actueel thema binnen de eigen organisatie. Dit doe je niet alleen, maar samen met collega’s uit andere (sociale) ondernemingen uit verschillende sectoren. Zo leer je niet alleen van de expert die de bootcamp begeleidt, maar zeker ook van elkaar in een open en vertrouwelijke sfeer. Een bootcamp bestaat uit vijf sessies van een halve dag. Extra! Een bootcamp is niet alleen leren, maar ook doen. Onder begeleiding van onze experts maak je een plan van aanpak op om de eerste stappen te zetten naar de verandering die je wenst. Onze experts ondersteunen je ook bij de uitvoering van dat plan (2 individuele coaching sessies). We werken hierbij graag op maat van jouw organisatie. Daarom houden onze experts vóór de start van de bootcamp een intakegesprek met jou, zodat zij precies weten wat je bezighoudt binnen het thema en jij precies weet wat je van hen kan verwachten.

Wie organiseert het?

Met Hands-on Inclusion willen we van een inclusieve arbeidsmarkt met diverse talenten het nieuwe normaal maken. Van willen, naar kunnen, naar doen. Omdat iedereen nodig is op de arbeidsmarkt én omdat er momenteel (te) veel onbenut talent is. Inclusief ondernemerschap vormt een eerste stap richting die inclusieve arbeidsmarkt. Een stap waarbij we organisaties verbinden met getalenteerde werknemers. Bovendien kent inclusief ondernemen heel wat voordelen die jouw organisatie ten goede komen en die zetten wij graag voor jou in de kijker. Dat doen we enerzijds door organisaties de juiste ondersteuning te bieden om duurzame inclusie in hun werking mogelijk te maken, en anderzijds door de afstand tussen werkzoekenden en werkgevers te verkleinen.

Voor wie wordt het georganiseerd?

Voor organisatie- en HR-verantwoordelijken van ondernemingen uit de social profit en de profitsector. Onderwijsinstellingen en openbare besturen, met uitzondering van autonome gemeentebedrijven, mogen zich helaas niet inschrijven voor onze bootcamps. Openbare besturen verwijzen we graag door naar het aanbod van Diverscity. Twijfel je of jouw organisatie binnen de door ESF toegelaten doelgroep valt? Neem met ons contact op en we zoeken het voor je uit. Jouw bijdrage Ons aanbod is gratis, maar vraagt wel jouw engagement: Je neemt deel aan de vijf sessies. Je maakt tijd voor een intakegesprek en voor het invullen van onze checklist diversiteit. Tussen de sessies door maak je tijd om aan de slag te gaan met korte opdrachten binnen jouw organisatie. Je maakt ruimte tijdens het traject voor twee coachingsessies op maat en voor het opmaken van een plan van aanpak, beiden onder begeleiding van onze experten. Je neemt tijd om feedback te formuleren zodat wij onze dienstverlening permanent kunnen optimaliseren en de impact ervan kunnen meten.

Sessies

Datum Startuur Einduur Locatie
vrijdag, 4 februari 2022 09:30 13:30 Online
vrijdag, 25 februari 2022 09:00 12:00 Online
vrijdag, 25 maart 2022 09:30 13:00 Online
vrijdag, 22 april 2022 09:00 12:00 Online
vrijdag, 13 mei 2022 09:30 13:00 Online