Evenementen

Bootcamp: Taal en communicatie in een inclusieve organisatie

Wat is het?

Heb je veel diversiteit in je organisatie? Streef je ernaar om inclusief te werken rond taal en communicatie? Dan zit je goed bij deze bootcamp ‘Taal en communicatie in een inclusieve organisatie’. Taal kent vele vormen: geschreven taal, gesproken taal, gebarentaal en beeldtaal. We gebruiken taal om te communiceren en anderen te bereiken. Heldere taal en communicatie is dan ook essentieel in een organisatie. Het zorgt voor een meer efficiënte werkvloer en bevordert de samenwerking tussen de medewerkers. Dit bootcamp focust op taal en communicatie doorheen het HR-proces. We zoomen o.a. in op: Het opmaken van een visie op taal en communicatie. Je werving- en selectieproces tekstueel screenen. Het in beeld brengen van alternatieve wervingskanalen. Het stimuleren en versterken van anderstalige en laaggeletterde medewerkers. Interne en externe beeldvorming. Samen onderzoeken we hoe je dit best aanpakt in jouw organisatie en wat jij als werkgever kan doen om de communicatie met medewerkers, klanten en contacten te optimaliseren. Het bootcamp is heel praktijkgericht. Op het einde heb je een uitgewerkt taalbeleid voor jouw organisatie!

Wie organiseert het?

Hands-on Inclusion

Voor wie wordt het georganiseerd?

Voor organisatie- en HR-verantwoordelijken van ondernemingen uit de social profit en de profitsector. Onderwijsinstellingen en openbare besturen, met uitzondering van autonome gemeentebedrijven, mogen zich helaas niet inschrijven voor onze bootcamps. Openbare besturen verwijzen we graag door naar het aanbod van Diverscity. Twijfel je of jouw organisatie binnen de door ESF toegelaten doelgroep valt? Neem met ons contact op en we zoeken het voor je uit.

Sessies

Datum Startuur Einduur Locatie
vrijdag, 24 september 2021 09:30 13:00 Online
vrijdag, 8 oktober 2021 09:00 12:00 Online
vrijdag, 29 oktober 2021 09:30 13:00 Online
donderdag, 25 november 2021 09:00 12:00 Online
vrijdag, 17 december 2021 09:30 13:00 Online