Evenementen

Bootcamp taal en communicatie (Limburg-Leuven)

Wat is het?

In dit bootcamp focussen we op het gebruik van taal en communicatie in een inclusieve organisatie. Het aantrekken van diverse medewerkers is niet voldoende. Je moet ze ook thuis doen voelen binnen je organisatie. Heldere taal en communicatie is hierbij dan ook essentieel. Het zorgt voor een meer efficiënte werkvloer en bevordert de samenwerking tussen de medewerkers. Samen onderzoeken we hoe je dit best aanpakt in jouw organisatie en wat jij als werkgever kan doen om de communicatie met medewerkers, klanten en contacten te optimaliseren. Een bootcamp is een intensief en vooral interactief traject op het gebied van houding, vaardigheden en kennis. Een bootcamp daagt je uit werk te maken van een specifieke uitdaging of actueel thema binnen de eigen organisatie. Dit doe je niet alleen, maar samen met collega’s uit andere (sociale) ondernemingen uit verschillende sectoren. Zo leer je niet alleen van de expert die de bootcamp begeleidt, maar zeker ook van elkaar in een open en vertrouwelijke sfeer. Een bootcamp bestaat uit vijf sessies van een halve dag.

Wie organiseert het?

Met Hands-on Inclusion willen we van een inclusieve arbeidsmarkt met diverse talenten het nieuwe normaal maken. Van willen, naar kunnen, naar doen. Omdat iedereen nodig is op de arbeidsmarkt én omdat er momenteel (te) veel onbenut talent is. Hands-on Inclusion is een project van Verso en LEVL, in samenwerking met Acerta, het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas, VIVO, VDAB, CIFAL, GTB, de Werkplekarchitecten, Odisee - Onderzoekscentrum Sociaal Werk, RIZIV (departement onderzoek en kwaliteit van de dienst voor uitkeringen van het RIZIV), GRIP en The Shift.

Voor wie wordt het georganiseerd?

Voor organisatie- en HR-verantwoordelijken van ondernemingen uit de social profit en de profitsector.

Sessies

Datum Startuur Einduur Locatie
vrijdag, 24 september 2021 09:30 13:00 Online
vrijdag, 8 oktober 2021 09:00 12:00 Online
vrijdag, 29 oktober 2021 09:30 13:00 Online
donderdag, 25 november 2021 09:00 12:00 Online
vrijdag, 17 december 2021 09:30 13:00 Online