U bent hier

Inschakelingsuitkering

Is je beroepsinschakelingstijd afgelopen en ben je werkloos? Dan kom je in aanmerking voor een inschakelingsuitkering als je aan de nodige voorwaarden voldoet.

Wanneer heb ik recht op een inschakelingsuitkering?

Je heb recht op een inschakelingsuitkering als je aan deze voorwaarden voldoet: 

 • Je bent niet meer onderworpen aan de leerplicht.

 • Je hebt je beroepsinschakelingstijd doorlopen.

 • Je bent jonger dan 25 jaar op het moment dat je je inschakelingsuitkering aanvraagt.

 • Je hebt een studie of opleiding gevolgd die recht geeft op een uitkering.
  Let op:

  • Ben je 21 jaar of ouder op het moment dat je je inschakelingsuitkering aanvraagt?
   Dan is het niet nodig dat je geslaagd bent voor deze studie of opleiding. Je moet wel de lessen gevolgd hebben, alle stages en praktijkwerken gemaakt hebben en de examens afgelegd hebben.

  • ​Ben je jonger dan 21 jaar op het moment dat je je inschakelingsuitkering aanvraagt?
   Dan moet je wél geslaagd zijn voor deze studie of opleiding. Je moet een bepaald diploma, getuigschrift of attest behaald hebben. Is dit niet het geval, dan kan je pas vanaf je 21ste verjaardag een inschakelingsuitkering krijgen.

 • VDAB gaf je 2 positieve evaluaties van je inspanningen naar werk.​

Meer info over de voorwaarden om in aanmerking te komen vind je op rva.be. 

Wat als ik 25 word en mijn beroepsinschakelingstijd nog niet doorlopen heb?

Om een inschakelingsuitkering te kunnen aanvragen moet je je beroepsinschakelingstijd van 1 jaar doorlopen hebben én jonger zijn dan 25 jaar. Ben je 25 of word je 25 vooraleer je het einde van je beroepsinschakelingstijd bereikt hebt? Dan heb je geen recht op een inschakelingsuitkering.

Je hebt wel recht op een werkloosheidsuitkering op voorwaarde dat je een bepaalde periode gewerkt hebt en daarna werkloos wordt. Kort gezegd moet je minstens 312 dagen werken binnen een periode van 21 maanden vóór je je werkloosheidsuitkering aanvraagt. 

Meer info over de voorwaarden voor een werkloosheidsuitkering vind je op rva.be.

Hoelang heb ik recht op een inschakelingsuitkering?

Algemeen gesteld heb je maximaal 3 jaar recht op een inschakelingsuitkering.

Heb je ernstige medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen? Dan kan VDAB je erkennen als 'kwetsbare werkzoekende'. Werk je op een positieve manier mee met VDAB, dan ontvang je na je inschakelingsuitkering een beschermingsuitkering. Je krijgt deze beschermingsuitkering gedurende 2 jaar en kan die periode verlengen. 

Wil je door VDAB erkend worden als 'kwetsbare werkzoekende' ?

 • Bel naar ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur) om een afspraak te maken met een bemiddelaar. 
 • Je bemiddelaar bekijkt samen met jou of je erkend kan worden als 'kwetsbare werkzoekende'. Bovendien gaat hij na of hij je een aangepast traject naar werk kan aanbieden én welke tewerkstellingsondersteunende maatregelen je kunnen helpen. 

Voldoe je aan de voorwaarden voor een verlenging, dan verlengt RVA automatisch je uitkering. Je hoeft hier zelf niks voor te doen. Het zou wel kunnen dat je vakbond of de Hulpkas je eerst nog uitnodigt voor een gesprek. Je gaat best in op deze uitnodiging. 

​​Meer info over hoelang je recht hebt op een inschakelingsuitkering vind je op rva.be.

Hoe vraag ik een inschakelingsuitkering aan?

Zit je beroepsinschakelingstijd van 12 maanden er bijna op en heb je voldoende inspanningen gedaan om werk te vinden? Dan ontvang je van VDAB een brief met een tweede positieve evaluatie. Ben je nog werkzoekend, dan kan je nu naar je uitbetalinginstelling stappen om een inschakelingsuitkering aan te vragen. 

Je uitbetalingsinstelling zal in jouw naam bij RVA een uitkering aanvragen. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan betaalt je uitbetalingsinstelling je uitkering en bezorgt je de nodige documenten, zoals een controlekaart. 

Welke documenten heb ik nodig om een inschakelingsuitkering aan te vragen?

Om een uitkering te kunnen aanvragen bij je uitbetalingsinstelling, heb je een aantal documenten nodig.

1. Het formulier C 109/36-aanvraag. Vul deel I "verklaring van de jongere en uitkeringsaanvraag" in en onderteken het.

2. Het attest 'aanvraag inschakelingsuitkeringen C109/36' dat bewijst dat je tijdens je beroepsinschakelingstijd ingeschreven was als werkzoekende bij VDAB. Je krijgt dit attest van je bemiddelaar of ontvangt het -samen met je tweede positieve evaluatie- via de post.

3. Je inschrijvingsbewijs van VDAB waarin nu vermeld staat dat je beroepsinschakelingstijd voorbij is. Je kan dit inschrijvingsbewijs op twee manieren bemachtigen:

 • Log in op Mijn loopbaan. Klik op de startpagina van Mijn loopbaan op de link 'Bekijk je inschrijvingsbewijs'. Deze link blijft zichtbaar zolang je ingeschreven bent.

 • Bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur). De bemiddelaar mailt je dan je inschrijvingsbewijs of stuurt het op via de post.

4. Een bewijs van je studies. Namelijk:

 • Als je een bachelor of master hoger onderwijs behaald hebt in België: een kopie van je diploma.

 • Als je enkel secundair onderwijs gevolgd hebt in België: het C 109/36-attest 'bewijs van studies' dat je laat invullen en ondertekenen door je vroegere school. 

 • Als je in het buitenland gestudeerd hebt of je getuigschrift van het secundair onderwijs behaalde bij de examencommissie: de C 109/36-bijlage die je zelf moet invullen.

5. Je C4 als je gewerkt hebt tijdens je beroepsinschakelingstijd. Dit is het document dat je van je werkgever ontvangt op het einde van je tewerkstelling. Opgelet: deed je een interimjob? Ook dan heb je recht op een C4.

Wie kan me helpen op het moment dat mijn inschakelingsuitkering stopt?

 • Je uitbetalingsinstelling laat je weten wanneer je inschakelingsuitkering gaat stoppen. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met hen. 

 • Stopt je inschakelingsuitkering? Contacteer je VDAB-bemiddelaar. Heb je nog geen bemiddelaar? Bel ons gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

 • Wij begeleiden je verder in je zoektocht naar werk. Blijkt een aangepast traject naar werk voor jou niet haalbaar? Dan zoeken we uit welk uitkeringsstelsel geschikt is, bijvoorbeeld een ziekte-uitkering van de mutualiteit, een uitkering van FOD Sociale Zekerheid of een OCMW-uitkering.

 • We leggen je ook uit welke organisaties je hierbij kunnen helpen.