Vlaanderen

Boekhouder

Registreert en centraliseert de commerciële, industriële of financiële gegevens van een organisatie. Stelt jaarrekeningen, resultatenrekeningen, balansen, ... op volgens de wettelijke verplichtingen. Controleert de juistheid van de boekhoudkundige documenten. Brengt verslag uit over de economische situatie van de organisatie.Bijkomende activiteiten kunnen zijn: acties met betrekking tot loonadministratie en personeelsbeheer uitvoeren, de activiteiten van een team coördineren of een organisatie leiden.

Competenties

 • De constitutieve elementen van de lonen, facturatie en betalingsopdrachten voorbereiden Bekijk detail
 • De facturen, bankafschriften, bewijsstukken coderen en inboekenDe afstemmingscontrole op de bankrekeningen uitvoeren Bekijk detail
 • De liquide middelen opvolgen en de betrouwbaarheid ervan valideren Bekijk detail
 • De wettelijke fiscale en sociale aangiften opstellen en uitvoeren Bekijk detail
 • De parameters van de boekhoudsystemen actualiseren (tarieven sociale bijdragen, ...) Bekijk detail
 • Domein: Algemene boekhouding Bekijk detail
 • Domein: Analytische boekhouding Bekijk detail
 • Domein: Fiscaliteit Bekijk detail
 • Domein: Klantenboekhouding Bekijk detail
 • Domein: Leveranciersboekhouding Bekijk detail
 • Domein: Lonen Bekijk detail
 • Domein: Fiscaliteit van notariële aktes Bekijk detail
 • Domein: Inning van vorderingen Bekijk detail
 • Domein: Boekhouding Instellingen voor collectieve beleggingen in effecten Bekijk detail
 • Opvolgen van: Werfactiviteiten Bekijk detail
 • Opvolgen van: Beleggingen Bekijk detail
 • Opvolgen van: Budget Bekijk detail
 • Opvolgen van: Conventionele inbeslagnemingen Bekijk detail
 • Opvolgen van: Juridische ondersteuning Bekijk detail
 • Opvolgen van: Lonen Bekijk detail
 • Opvolgen van: Onkostennota's Bekijk detail
 • Opvolgen van: Wagenpark (onderhoud, kost, opvolging kilometerstanden) Bekijk detail
 • De lonen vastleggen en arbeidsovereenkomsten opstellenDe activiteitsgraad van het personeel controleren Bekijk detail
 • De stock (inkomende/uitgaande goederen) en de productie verifiëren en valoriserenDe flow (aankopen van grondstoffen, omzet, ...) analyseren en de inventaris opmaken Bekijk detail
 • De inkomsten van de onderneming controleren en registreren (invoer van klantenbetalingen, opmaak van facturen, aanmaningen, ...) Bekijk detail
 • Bestellingen plaatsen overeenkomstig de aankoopcontracten en toezien op de kwaliteit van de ontvangen producten Bekijk detail
 • Gelden en waardepapieren controleren en aanpassen aan de eisen van de klant
 • Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen Bekijk detail
 • Een portefeuille van klantendossiers beheren, de afgesloten rekeningen presenteren en beheersadvies verlenen Bekijk detail
 • Commissielonen berekenenDe commerciële resultaten controleren en verantwoorden Bekijk detail
 • De activiteiten van een team coördinerenEen organisatie leiden Bekijk detail
Verwante beroepen
Er zijn geen verwante beroepen voor dit beroep
Andere benamingen
 • Assistent boekhoudkundig beheer (m/v)
 • Overheidsboekhouder (m/v)
 • Hulpboekhouder (m/v)
 • Specialist boekhouding (m/v)
 • Medewerker boekhouding en budget (m/v)
 • Meer...