Test Carrossier

Wat is je theoretische kennis van carrossier? Duid telkens het juiste antwoord aan. Na de test krijg je onmiddellijk feedback.

Optioneel