Test TIG-lasser

Wat is je theoretische kennis van TIG-lassen? Duid telkens het juiste antwoord aan. Na de test krijg je onmiddellijk feedback.

Optioneel