Test torenkraanbestuurder

Wat is je theoretische kennis van het besturen van een torenkraan? Duid telkens het juiste antwoord aan. Na de test krijg je onmiddellijk feedback.

Optioneel