Test verkooptechnieken

Hoe groot is je theoretische kennis over verkooptechnieken?

Duid telkens het juiste antwoord aan. Na de test krijg je onmiddellijk feedback.

Optioneel