Test cijferreeksen

Vul de reeks aan door bij het vraagteken het juiste getal te plaatsen.

Bijvoorbeeld: 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - ?

- 12

- 13

- 14

- 15

Het juiste antwoord is 12 want er wordt telkens 2 bijgeteld.

Na de test krijg je onmiddellijk feedback.

Optioneel