Test figuurreeksen

Vul de reeks figuren aan op een logische manier. Kies welke figuur op de plaats van het vraagteken hoort.

Bijvoorbeeld:


Het juiste antwoord is C omdat er bij elke figuur telkens 1 rechte lijn bijkomt.

Na de test krijg je onmiddellijk feedback.

Optioneel