VLAANDEREN.be

U bent hier

Opleidingscheques

kok

Ben je een werknemer en wil je een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Via opleidingscheques betaal je maar de helft van de kosten.

Bestel je opleidingscheques online

Veelgestelde vragen

1. Heb ik recht op opleidingscheques?

 • Je hebt recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid als je aan deze vier voorwaarden voldoet:
  • Je bent een werknemer of interimkracht én
   • je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest of
   • je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
  • Je bent laag- of middengeschoold.
   • Dit betekent dat je géén diploma hogere studies hebt, zoals een diploma van bachelor of hoger onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie, een diploma van een lerarenopleiding of een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid). 
   • Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel in aanmerking als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Deze opleiding moet dan deel uitmaken van je persoonlijk ontwikkelplan.
   • Opgelet: heb je een diploma verpleegkunde? Dan ben je hooggeschoold en kan je enkel opleidingscheques gebruiken in het kader van loopbaanbegeleiding. Er is wel één uitzondering. Behaalde je een diploma in het beroepssecundair onderwijs van de 4de graad (ook gekend als gebrevetteerd verpleegkundige - uitgereikt tot en met het schooljaar 2008-2009)? Dan kan je wel opleidingscheques aanvragen buiten het kader van loopbaanbegeleiding.
  • Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof én dat je ze zelf betaalt.
  • Je kiest een opleiding die je kan betalen met opleidingscheques.
 • Je hebt géén recht in de volgende gevallen:
  • Als je hooggeschoold bent.
   • Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel in aanmerking als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Deze opleiding moet dan deel uitmaken van je persoonlijk ontwikkelplan.
   • Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond, zoals een studie die leidt tot: een diploma van bachelor of hoger onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie, een diploma van een lerarenopleiding of een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid. 
  • Als je zelfstandig bent.
  • Als je met een studentenovereenkomst werkt en jonger bent dan 25.
  • Als je in het kader van een leerovereenkomst minder dan 80 uren per maand werkt en jonger bent dan 25.
  • Als je de opleiding volgt tijdens je normale werkuren.
  • Als je werkgever de opleiding betaalt. Gebruik je in dit geval toch opleidingscheques, dan kunnen er sancties volgen.

2. Welke opleidingen kan ik betalen met opleidingscheques?

Je kan twee soorten opleidingen betalen met opleidingscheques: gewone opleidingen en opleidingen die je volgt in het kader van loopbaanbegeleiding.

1. Gewone opleidingen

Je kan een gewone opleiding met opleidingscheques betalen als: 

 • je géén diploma hogere studies hebt (zoals een diploma van bachelor of hoger onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie, een diploma van een lerarenopleiding of een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid).
 • je de opleiding bij een erkende opleidingsverstrekker volgt, én 
 • de opleiding erkend is in het kader van betaald educatief verlof. Het is niet zo dat je daadwerkelijk betaald educatief verlof moet opnemen, je opleiding moet gewoon erkend zijn binnen dit stelsel. 

2. Opleidingen in het kader van loopbaanbegeleiding

Volg je loopbaanbegeleiding, dan stel je samen met je loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Een van de onderdelen kan zijn: een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Deze opleiding kan je betalen met opleidingscheques op voorwaarde dat:

 • je de opleiding volgt bij een erkende opleidingsverstrekker, en
 • je je opleidingsverstrekker samen met de opleidingscheques een attest bezorgt dat jij en je loopbaanbegeleider ingevuld hebben.

Opgelet: loopbaanbegeleiding zelf betaal je voortaan met loopbaancheques.

3. Hoeveel opleidingscheques bestel ik?

 • Ga na wat het inschrijvingsgeld is van je opleiding. Wil je bijvoorbeeld een opleiding volgen waarvan het inschrijvingsgeld 120 euro bedraagt? Bestel dan voor 120 euro cheques. Er zijn cheques van 5, 10 en 25 euro. De Vlaamse overheid betaalt de helft van de cheques, jij de andere helft. Concreet betekent dit dat jij maar 60 euro moet betalen.
 • Bestel nooit een hoger bedrag dan je nodig hebt. De opleidingsinstelling kan je immers geen geld teruggeven. Als je inschrijvingsgeld 74 euro bedraagt, moet je dus voor 70 euro opleidingscheques bestellen (2 cheques van 25 en 2 cheques van 10) en niet voor 75 euro.
 • Moet je na de start van je opleiding nog cursusmateriaal kopen? Ook dit kan je betalen met opleidingscheques. Verplaatsingskosten en kosten voor kinderopvang niet.
 • Je kan tot 2 maanden na de start van je opleiding opleidingscheques aanvragen.
 • Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen.
 • In bepaalde gevallen betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques. Namelijk: als je geen diploma secundair of hoger onderwijs hebt.

4. Hoe bestel ik opleidingscheques?

Je kan op twee manieren opleidingscheques bestellen:

 • Online via Mijn loopbaan. Kies in Mijn loopbaan in het rechtermenu voor de link 'Aanvraag opleidingscheques'.
 • Telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

5. Wanneer bestel ik best opleidingscheques?

 • Je bestelt je opleidingscheques best al vóór je opleiding van start gaat. Zo hoef je het inschrijvingsgeld niet zelf voor te schieten.
 • De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheques vermeld.
 • Is de opleiding al van start gegaan? Geen nood. Je kan de cheques nog tot 2 maanden na de start ervan bestellen.

6. Wat gebeurt er nadat ik mijn opleidingscheques besteld heb?

 • Edenred -de firma die de betaling en ontvangst regelt- brengt je via mail of per post op de hoogte of je recht hebt op de opleidingscheques of niet. Heb je er recht op, dan krijg je een overschrijvingsformulier en kan je het geld storten.
 • Binnen de 14 dagen na je betaling, ontvang je de opleidingscheques van Edenred. Heb je na een maand nog geen cheques gekregen? Vul een formulier in en stuur het naar Edenred - Hermann Debrouxlaan 54 - 1160 Brussel.
 • Heb je de opleidingscheques ontvangen, bezorg ze dan aan je opleidingsinstelling. Maakt je opleiding deel uit van je persoonlijk ontwikkelingsplan, bezorg hen dan ook het ingevulde attest als bewijs.

7. In welke situaties worden mijn opleidingscheques terugbetaald?

 • Als de opleiding waarvoor je opleidingscheques aanvroeg niet meer in aanmerking komt door de gewijzigde gebruiksvoorwaarden van 1 augustus 2010.
 • Als de opleiding geannuleerd is of er teveel kandidaten waren.
 • Als je de opleiding niet kon volgen door ziekte, ongeval of een overlijden in de familie.
 • Bij andere gevallen van overmacht.

Om een terugbetaling aan te vragen, vul je een formulier in dat je -samen met de bewijsstukken- aan VDAB of Edenred bezorgt. Meer info hierover vind je op het formulier.

8. Kom ik in aanmerking voor een extra tegemoetkoming en hoe vraag ik die aan?

In bepaalde gevallen kan je een extra tegemoetkoming aanvragen. Op die manier betaalt de Vlaamse overheid meer dan de helft van je opleidingscheques.

 • Als je geen diploma secundair onderwijs op zak hebt en een bepaalde opleiding volgt. Lees meer.
 • Als je geen diploma hoger onderwijs op zak hebt en een bepaalde opleiding volgt. Lees meer.

9. Waar kan ik terecht met vragen of klachten?

Mail naar opl.cheque@vdab.be of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
 

Info voor opleidingsverstrekkers
We leggen uit hoe je erkend kan worden in het kader van opleidingscheques en welke opleidingen in aanmerking komen voor cheques.