Samenwerking tussen VDAB en de uitzendsector

We leggen uit hoe we samenwerken met onze partners uit de uitzendsector: Federgon en Travi. 

Federgon en Travi

VDAB werkt op Vlaams en provinciaal niveau samen met:

  • Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, en
  • Travi, de expert in het opleiden van uitzendkrachten en toekomstige uitzendkrachten.

We zijn ervan overtuigd dat kwalitatieve interimjobs werkzoekenden helpen om ervaring op te doen en een plaats te vinden op de arbeidsmarkt.

Bron van kennis

De uitzendsector is een barometer voor VDAB. Uitzendkantoren zitten aan de bron: ze detecteren knelpunten en signaleren arbeidsmarktevoluties.

Deze kennis helpt ons om werkzoekenden en vacatures beter op elkaar af te stemmen en duurzame tewerkstelling te creëren voor alle burgers. 

Competenties en loopbaan 

VDAB en de uitzendsector zetten in op het ontwikkelen en erkennen van competenties en het ontwikkelen van de loopbaan.  

  • De opleidingscentra van VDAB staan open voor voorstellen uit de uitzendsector op het vlak van competentie-ontwikkeling. Ze organiseren bijvoorbeeld opleidingen op maat. Daarnaast  ondersteunt VDAB ook uitzendkrachten die vragen hebben over hun loopbaan.
  • De uitzendsector ontwikkelt tools voor het erkennen van competenties en het verder ontwikkelen van de loopbaan van uitzendkrachten.