Voorwaarden

We leggen uit aan welke voorwaarden je gezondheidsprobleem of beperking moet beantwoorden om een beroep te kunnen doen op individueel maatwerk.

Individueel maatwerk voor 2 jaar

Je beantwoordt aan 1 van deze voorwaarden:

 • Je hebt een ticket van bepaalde duur: w2 of w3 gekregen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of het Rijksfonds.
 • Je kreeg van de Federale dienst Sociale Zekerheid een tijdelijke erkenning op de zelfredzaamheidschaal volwassenen van:
  • minimum 4 punten bij een auditieve handicap
  • integratietegemoetkoming van bepaalde duur bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap
  • minimum 9 punten bij een visuele handicap
 • Je komt tijdelijk in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming (bepaalde duur).
 • Je hebt recht op bijkomende kinderbijslag (vanaf 2019: zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte).
 • Je beschikt over een studiebewijs BuSO of bent student BuSO in functie van deeltijds leren, deeltijds werken of een vakantiejob.
 • Je hebt een schriftelijke verklaring van je arts waarin je arts vermeldt dat je een aandoening hebt die tijdens de behandeling een invloed heeft op het functioneren in je job. In sommige gevallen is er aanvullend onderzoek nodig. Bijvoorbeeld in het geval van behandeling voor een kwaadaardige tumorale aandoening, depressie of aanpassingsstoornis.
 • Je werd in de afgelopen 2 jaar tewerkgesteld met een siné attest en hebt een door VDAB erkende arbeidsbeperking.  

Beantwoord je niet aan 1 van bovenstaande voorwaarden, dan kunnen we op basis van een uitgebreid onderzoek besluiten dat je toch in aanmerking komt.

Individueel maatwerk voor 5 jaar

Je beantwoordt aan 1 van deze voorwaarden:

 • Je beschikt over een geldig advies collectief maatwerk langer dan 2 jaar.
 • Je kreeg van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of het Rijksfonds:
  • een ticket onbepaalde duur voor: w3, tehuis werkenden, beschermd wonen, pleeggezin (als dan niet WOP), zelfstandig wonen of begeleid wonen
  • een erkenning dat je tot een bepaalde doelgroep behoort waaruit blijkt dat er voldoende impact is op je functioneren op de werkvloer
  • een geldige en positieve beslissing van het VAPH voor doventolk
  • de uitslag van het onderzoek in functie van de inschaling van Persoonsvolgende financiering (PVF) waaruit blijkt dat er voldoende impact is op jouw functioneren
 • Je volgde buitengewoon secundair onderwijs (BUSO OV3) en studeerde niet verder.
 • Je volgde buitengewoon secundair onderwijs (BUSO OV4) en studeerde niet verder.
 • Je volgde een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs en studeerde niet verder.
 • Je volgde in het secundair onderwijs inclusief onderwijs geïntegreerd onderwijs (GON) type 4, 6 of 9.
 • Je kreeg van de Federale dienst Sociale Zekerheid (FOD) op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning (onbepaalde duur) van:
  • minimum 4 punten bij een auditieve handicap
  • minimum 7 punten bij een verstandelijke, psychische of fysieke handicap
  • minimum 9 punten bij een visuele handicap
 • Je komt in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming van onbepaalde duur
 • Je hebt een schriftelijke verklaring van je arts waarin je arts vermeldt dat je een aandoening hebt met een langdurige invloed op het functioneren in je job. In sommige gevallen is er aanvullend onderzoek nodig.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar een advies Lokale Diensteneconomie gehad én de inschakelingstijd van 5 jaar niet uitgedaan. Bovendien heb je een door VDAB erkende arbeidsbeperking. 

Beantwoord je niet aan 1 van bovenstaande voorwaarden, dan kunnen we op basis van een uitgebreid onderzoek toch besluiten dat je in aanmerking komt.

Stel je vraag

Heb je een vraag over een tegemoetkoming of wil je meer info op basis van je persoonlijke situatie?

Contacteer ons