Outplacement: recht of plicht?

Als je ontslagen bent, moet je werkgever je onder bepaalde voorwaarden outplacement aanbieden. Ben je 45 jaar of ouder of heeft je werkgever een tewerkstellingscel opgericht, dan kan het zijn dat je verplicht bent om outplacement te volgen.

Wat is outplacement?

Outplacement betekent dat je begeleiding krijgt van een gespecialiseerde dienstverlener (= outplacementkantoor) bij het zoeken naar werk. Het gaat onder andere om:

 • administratieve steun
 • het opmaken van een persoonlijke balans
 • psychologische begeleiding
 • hulp bij het vinden van een job of bij de opstart als zelfstandige
 • begeleiding tijdens de integratie in je nieuwe job

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Er zijn vier situaties waarbij je werkgever verplicht is om je outplacement aan te bieden.

1. Algemene outplacementregeling

Ben je ontslagen, dan heb je recht op outplacement als je aan deze twee voorwaarden voldoet:

 • Je bent níet ontslagen omwille van een dringende reden.
 • Je hebt een opzegtermijn van minstens 30 weken of een opzegvergoeding die een periode dekt van minstens 30 weken.

Je leeftijd speelt hierbij geen enkele rol. Bovendien maakt het ook niet uit of je werkgever tot de privé of tot de publieke sector behoort.

Meer info over de algemene outplacementregeling vind je op werk.belgie.be.

2. Bijzondere outplacementregeling

Heb je een opzegtermijn van minder dan 30 weken of een opzegvergoeding die een periode dekt van minder dan 30 weken? Dan heb je recht op outplacement als je aan deze voorwaarden beantwoordt:

 • je werkte bij een werkgever uit de privésector,
 • je werd ontslagen omwille van een niet-dringende reden
 • je was op de datum van je ontslag minstens 45 jaar, en
 • je werkte één jaar ononderbroken bij je werkgever.

Kom je in aanmerking voor rustpensioen, dan heb je geen recht meer op outplacement.

Meer info over de bijzondere outplacementregeling vind je op werk.belgie.be.

3. Outplacement in een tewerkstellingscel

Heeft je werkgever na een herstructurering een tewerkstellingscel opgericht en heb je je ingeschreven bij deze cel? Dan heb je recht op outplacement.

Meer info over je rechten en plichten bij een herstructurering vind je op rva.be.

Wanneer ben ik verplicht om outplacement te volgen?

Er zijn twee situaties waarbij je verplicht bent om outplacement te volgen. Doe je dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor je werkloosheidsuitkering.

1. Bijzondere outplacementregeling

Heb je een opzegtermijn van minder dan 30 weken of een opzegvergoeding die een periode dekt van minder dan 30 weken? Dan ben je verplicht om outplacement te volgen als je aan deze voorwaarden beantwoordt:

 • je werkte bij een werkgever uit de privésector,
 • je werd ontslagen omwille van een niet-dringende reden
 • je was op de datum van je ontslag minstens 45 jaar, en
 • je werkte één jaar ononderbroken bij je werkgever.

Let op: biedt je werkgever je geen outplacement aan, dan ben je verplicht om hem in gebreke te stellen via een aangetekende brief. Op werk.belgie.be lees je binnen welke termijn je dit moet doen.

Heeft je werkgever je een maand nadat je hem in gebreke stelde nog altijd geen outplacement aangeboden? Contacteer een van onze experts. De expert zorgt ervoor dat je outplacement kan volgen die betaald wordt door VDAB.

In bepaalde gevallen ben je vrijgesteld van de plicht om outplacement te volgen

Meer info over de bijzondere outplacementregeling vind je op werk.belgie.be.

2. Outplacement in een tewerkstellingscel

Heeft je werkgever na een herstructurering een tewerkstellingscel opgericht? Dan ben je onder bepaalde voorwaarden verplicht om je gedurende een bepaalde periode in te schrijven bij deze tewerkstellingscel. 

Ben je ingeschreven bij de tewerkstellingscel, dan ben je verplicht om het outplacement te volgen die de tewerkstellingcel jou aanbiedt. 

Meer info over je rechten en plichten bij een herstructurering vind je op rva.be.

Wat gebeurt er als ik mijn plicht niet nakom?

Ben je verplicht om outplacement te volgen en doe je dit niet? Dan kan de Controledienst van VDAB je een sanctie opleggen die gevolgen heeft voor je werkloosheidsuitkering.
 

Op deze pagina

Ook interessant

 • Heb je een vraag over outplacement? Neem contact op met onze experts.
 • Ben je niet tevreden over de outplacementbegeleiding die je krijgt?
  • Bespreek dit met het outplacementkantoor en zoek samen naar een oplossing.
  • Levert dit niet het gewenste resultaat op? Contacteer je uitbetalingsinstelling. Zij kan je meer info geven over je rechten en plichten. Stop in ieder geval niet zomaar met je outplacement, want dat kan gevolgen hebben voor je werkloosheidsuitkering.
  • Als je dat wenst, kan je ook een klacht indienen. Je kan dit via VDAB doen of Federgon (als je outplacementkantoor lid is van Federgon).