Nieuws voor de pers

West-Vlaanderen

Werkzoekenden- en vacaturebericht West-Vlaanderen - juli 2022

Op 31 juli 2022 waren er 40.181 burgers bij VDAB ingeschreven met woonplaats West-Vlaanderen. 66% was werkzoekend zonder werk, 27,6% werkend, en 6,3% student of andere. Tijdens de voorbije 12 maanden werden er in West-Vlaanderen 72.807 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB.

Slechts 5,6% van de West-Vlaamse schoolverlaters is na een jaar werkzoekend

Het nieuwe schoolverlatersrapport van VDAB leert ons dat van de 11.310 West-Vlaamse jongeren die in 2020 de school verlieten, één jaar later slechts 5,6% werkzoekend was. Hiermee doet onze provincie het duidelijk beter dan het Vlaams gemiddelde van 6,6%. Dat percentage lag in de afgelopen 10 jaar nooit lager.

Hoe kunnen we meer kansen op werk creëren voor mensen met gezondheidsproblemen?

Het aantal vacatures in onze provincie is historisch hoog. Bedrijven schreeuwen om talent en het aantal werkzoekenden was nog nooit zo laag. Nu de klassieke vijvers leeggevist lijken, wordt steeds vaker naar de niet-actieven gekeken. Ook de groep langdurig zieken waar nog heel wat onbenut talent zit, komt zo in het vizier.

Vacaturebericht West-Vlaanderen mei 2022

Tijdens de voorbije 12 maanden werden er in West-Vlaanderen 72.815 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB. Het gaat hier om vacatures uit het Normaal Economisch Circuit rechtstreeks van bedrijven (NECzUR), zonder uitzendopdrachten en zonder vacatures van werving- en selectiekantoren.

Werkzoekendebericht West-Vlaanderen mei 2022

Op 31 mei 2022 waren er 40.063 burgers bij VDAB ingeschreven met woonplaats West-Vlaanderen.  62,5% was werkzoekend zonder werk, 29,9% werkend, en 7,6% student of andere. 

Vacaturebericht West-Vlaanderen april 2022

Tijdens de voorbije 12 maanden werden er in West-Vlaanderen 71.239 vacatures gemeld aan VDAB. Het gaat hier steeds om vacatures uit het Normaal Economisch Circuit rechtstreeks van bedrijven, zonder uitzendopdrachten en zonder vacatures van werving- en selectiekantoren. Hiermee stijgt het aantal vacatures in West-Vlaanderen met 43,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor de tiende maand op rij kent VDAB een historisch hoog vacaturecijfer, al lijkt de stijging wat te stabilliseren.

Volg ons op Twitter