Privacyverklaring voor werkgevers

Maak je gebruik van diensten op de VDAB-website of onze online systemen? Dan kunnen we je persoonsgegevens vragen. Wat doen we met de persoonsgegevens die je ingeeft op onze website of doorgeeft aan VDAB? We geven tekst en uitleg.

Onze privacyverklaring kan wijzigen, bijvoorbeeld omdat de wetgeving wijzigt. Op deze pagina vind je altijd de laatste versie. Onze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 8 december 2020.