Toegankelijkheidsverklaring

We willen dat iedereen vdab.be kan gebruiken, inclusief mensen met een sensoriële, visuele, auditieve of fysieke beperking.

In onze toegankelijkheidsverklaring beschrijven we in welke mate vdab.be voldoet aan de digitale toegankelijkheidscriteria die het Vlaamse bestuursdecreet voorschrijft.

 

Nalevingsstatus

Vdab.be voldoet gedeeltelijk aan de Europese standaard EN 301 549 versie 3.2.1.

Niet-toegankelijke inhoud

Deze inhoud is niet-toegankelijk omwille van de niet-naleving van het Vlaamse bestuursdecreet.

 • Het contrast tussen de tekst en de achtergrond is soms te laag, bijvoorbeeld bij blauwe tekst op een witte of lichtblauwe achtergrond (bijvoorbeeld 'Log in' en andere teksten met dezelfde kleur), oranje tekst op een lichtgrijze achtergrond of witte tekst of een groene achtergrond (bijvoorbeeld 'Hulp nodig?').
  Aanpak: onze ontwerpers werken aan een nieuwe stijlgids waarin aandacht besteed wordt aan leesbaarheid. Bovendien streven ze ernaar om deze problemen in 2023 op te lossen.
 • Sommige interface-elementen hebben een te laag contrast.
 • Hier en daar is een knop of link niet met het toetsenbord bedienbaar.
 • Bij een vergroting van 200% valt hier en daar informatie weg.
 • Bij een vergroting van 200% stemt de volgorde voor toetsenbordbedienng in het menu niet helemaal overeen met de visuele volgorde.
 • De toetsenbordfocus is niet overal goed zichtbaar.
 • Niet alle video's hebben ondertitels voor doven en slechthorenden.
  Aanpak: we werken samen met leveranciers en experts die kennis hebben van mediatoegankelijkheid en nemen deze verplichting in elke offerte op.
 • Video's hebben geen audiodescriptie.
  Aanpak: we werken samen met leveranciers en experts die kennis hebben van mediatoegankelijkheid en nemen deze verplichting in elke offerte op.
 • Sommige koppen zijn niet als koppen opgemaakt.
 • Niet alle formuliervelden die persoonlijke gegevens van de gebruiker opvragen ondersteunen automatisch invullen.
 • Sommige decoratieve afbeeldingen zijn niet als decoratief gemarkeerd maar hebben een tekstalternatief.
  Aanpak: al onze redacteurs zijn vertrouwd met deze richtlijn en letten erop om nieuwe inhoud te voorzien van correcte beschrijvingen voor slechtzienden en blinden.
 • Hier en daar ontbreken de correctie toegankelijkheidsmetadata (WAI-ARIA-attributen).
  Aanpak: onze IT-medewerkers hebben kennis van de technische criteria en waken erover dat aanpassingen aan de website gebeuren met aandacht voor deze criteria.

Maatregelen

 • Om de toegankelijkheid van onze website en platformen te verbeteren, werken we structureel samen met experten en ervaringsdeskundigen. We testen de toegankelijkheid van alle nieuwe onderdelen voor we ze publiceren.
 • Toegankelijkheid maakt deel uit van onze kernwaarden en is opgenomen in het interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een integraal onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • We ondersteunen al onze medewerkers en sporen hen aan om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

Technische specificaties en compatibiliteit met hulpsoftware

Vdab.be is toegankelijk met de meeste gangbare apparaten, browsers, instellingen en hulpprogramma’s, op voorwaarde dat ze ondersteuning bieden voor deze open standaarden:

 • HTML, CSS en SVG
 • JavaScript
 • WAI-ARIA

Vragen en problemen

Heb je een vraag, opmerking of ervaar je een toegankelijkheidsprobleem dat in deze verklaring nog niet als werkpunt is opgenomen? Laat het ons weten. Bel gratis 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 16.30 uur).

Heb je contact met ons opgenomen, maar was je niet tevreden met het antwoord of onze oplossing? Dan kan de Vlaamse Ombudsdienst je helpen.