VDAB onderzoekt

Ben je als onderzoeker geïnteresseerd in de arbeidsmarkt? Laat je inspireren door ons wetenschappelijk onderbouwd en diepgaand onderzoek. We gebruiken dit als basis voor ons beleid en onze dienstverlening.

Groeipad werkzaamheidsgraad

Het ‘groeipad werkzaamheidsgraad’ vertrekt van het aantal extra werkenden dat nodig is om tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% te halen. Deze ambitie vertalen we naar concrete doelstellingen en jaarlijks te realiseren cijfers.


Daarbij kijken we bewust verder dan activering alleen maar nemen we ook acties mee om het aantal werkenden dat werkzoekend of niet-beroepsactief wordt te reduceren. Daar hebben VDAB en partners veel minder rechtstreeks impact op.


Lees meer over het groeipad werkzaamheidsgraad.

Wat doen we?

 • Onafhankelijk onderzoek

  Ons team beleidsevaluatie en -onderzoek voert geregeld onafhankelijk onderzoek uit door middel van effectiviteitsstudies, procesanalyses en mixed methods. 

  We maken onder meer gebruik van enquêtes, focusgroepen en diepte-interviews.

  Op basis van ons onderzoek doen we beleidsaanbevelingen en formuleren we actiepunten voor VDAB. Zo optimaliseren we de dienstverlening van VDAB en geven we de arbeidsmarkt van de toekomst vorm.

  Ontdek alles over de:

 • Samenwerking

  We werken voor ons onderzoek soms samen met universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. 

  Lees meer over deze samenwerking.

 • Onderzoekscoördinatie

  We coördineren onderzoeksprojecten binnen VDAB en bieden we ondersteuning aan medewerkers die praktijkgericht onderzoek willen voeren. 

  Lees meer over de onderzoekscoördinatie.

 • Events

  We organiseren regelmatig events om onze werking en onderzoeksbevindingen actief te delen. Zo willen we kennisdeling bevorderen. 

  Lees meer over onze events

Meer info

Heb je een vraag voor ons, of heb je zelf ideeën rond onderzoek? 

Mail naar onderzoek@vdab.be. We bekijken samen wat er mogelijk is. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van publicaties, evenementen en onderzoek? 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief