Correct gebruik van arbeidsmarktcijfers

VDAB stelde een beknopte en laagdrempelige handleiding op die je helpt om de arbeidsmarktcijfers en grafieken correct te gebruiken en te interpreteren.

Wat houdt het in?

  • VDAB verspreidt heel wat statistieken en publicaties over de Vlaamse arbeidsmarkt. De gedetailleerde werkloosheids- en werkaanbodstatistieken zijn bijvoorbeeld via de gebruiksvriendelijke toepassing Arvastat vrij consulteerbaar, en daarvan wordt dankbaar en veelvuldig gebruik van gemaakt.
  • Tegelijkertijd heeft dit open aanbod een keerzijde. Ruwe basisgegevens worden niet altijd op de juiste manier verwerkt tot presentabel materiaal. Als je niet over de nodige achtergrondkennis beschikt is het moeilijk om statistische begrippen, cijfers en grafieken correct te gebruikt en te interpreteren.
  • Daarom stelde VDAB een beknopte en laagdrempelige handleiding samen:
    • Aan de hand van eenvoudige voorbeelden worden de belangrijkste statistische basisbegrippen en valkuilen in kaart gebracht.
    • De handleiding wordt afgesloten met een opsomming van een aantal veel voorkomende arbeidsmarktbegrippen en, erg handig: een overzicht van de belangrijkste Vlaamse en federale bronnen van arbeidsmarktinformatie.
    • Het geheel is bedoeld als een levend product en wordt regelmatig geactualiseerd, aangevuld en verbeterd.

Download de handleiding "Correct gebruik van arbeidsmarktcijfers"

Correct gebruik van arbeidsmarktcijfers