Duurzaam ontwikkelen bij VDAB

Bij VDAB vinden we duurzame ontwikkeling belangrijk. Daarom zetten we in op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Wereldwijde doelstellingen

De Verenigde Naties stellen 17 duurzame doelstellingen voorop die ze tegen 2030 willen bereiken.

Deze doelstellingen dragen bij tot het verbeteren van de levenskwaliteit en het creëren en vergroten van kansen voor alle burgers. 

Bekijk de betekenis van de doelstellingen

duurzaam ontwikkelen
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen VDAB
Geen armoede
Geen honger
Goede gezondheid en welzijn
Kwaliteitsonderwijs
Gendergelijkheid
Schoon water en sanitair
Betaalbare en duurzame energie
Eerlijk werk en economische groei
Industrie, innovatie en infrastructuur
Ongelijkheid verminderen
Duurzame steden en gemeenschappen
Verantwoorde consumptie en productie
Klimaatactie
Leven in het water
Leven op het land
Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Onze strategie

In elke afdeling en provincie zetten we een 'connector' in die werkt rond een aantal duurzame doelstellingen.

De connector zorgt er ook voor dat alle medewerkers zich bewust zijn van de doelstellingen en ernaar handelen. Zo gaan we bewuster om met duurzaamheid.

Bekijk onze milieu- en energiebeleidsverklaring.