Verzekering bij ongevallen

Heb je een ongeval terwijl je leert op de werkvloer, een opleiding of workshop volgt, in begeleiding bent om werk te vinden of wijk-werkt? We leggen uit wat je moet doen, en of je verzekerd bent of niet.

Heb je een ongeval? Meld het zo snel mogelijk aan je VDAB-contactpersoon. Doe dit ten laatste binnen de 7 werkdagen.

Of je verzekerd bent, hangt af van je situatie. Kies de situatie die op jou van toepassing is.

Je leert op de werkvloer

Volg je een beroepsverkennende stage, gespecialiseerde beroepsverkennende stage, opleidingsstage, werkervaringsstage, activeringsstage of stage in het kader van een opleiding in een onderwijsinstelling?

Dan dekt de arbeidsongevallenverzekering van VDAB je lichamelijke schade als je een ongeval hebt dat plaatsvindt terwijl je de stage doet, wanneer je ernaar op weg bent of wanneer je terugkeert naar huis.

Voorwaarde hiervoor is dat Ethias het ongeval erkent.

Je krijgt een vergoeding voor medische kosten, tijdelijke en blijvende ongeschiktheid en als je overlijdt.

Je krijgt géén vergoeding voor schade aan voorwerpen, kledij of voertuigen.

Kan je niet naar je stageplek omwille van de coronamaatregelen? Dan ben je tijdens de uren waarop je normaal je stage doet verzekerd als je thuis een ongeval hebt dat verband houdt met je stage. Doe je een boodschap of ga je om een andere reden naar buiten, dan ben je niet verzekerd.

Volg je een IBO of BIS, dan word je verzekerd tegen ongevallen door het bedrijf waar je de IBO of BIS volgt.

Je volgt een opleiding of workshop bij VDAB of een partner

De ongevallenverzekering van VDAB vergoedt je lichamelijke schade als je een ongeval hebt dat plaatsvindt tijdens de opleiding of workshop, wanneer je op weg bent naar de opleiding of workshop, of wanneer je terugkeert naar huis.

Voorwaarde hiervoor is dat Ethias het ongeval erkent.

Je krijgt een vergoeding voor medische kosten, tijdelijke en blijvende ongeschiktheid en als je overlijdt.

Je krijgt géén vergoeding voor schade aan voorwerpen, kledij of voertuigen.

Volg je omwille van de coronamaatregelen thuis de opleiding of workshop? Dan ben je verzekerd tussen 8 en 18 uur als je thuis een ongeval hebt dat verband houdt met de opleiding. Doe je een boodschap of ga je om een andere reden naar buiten, dan ben je niet verzekerd.

Ben je werkzoekend en krijg je opleiding van een VDAB-instructeur? Dan heb je bovendien een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. We vergoeden de schade die je toebrengt aan andere personen terwijl je de opleiding volgt bij de instructeur. We vergoeden wel niet:

 • de schade die je opzettelijk veroorzaakt of die je veroorzaakt door een zware fout of een herhaaldelijk lichte fout,
 • de schade die je toebrengt aan andere personen terwijl je op weg bent naar de opleiding of terugkeert naar huis.

Je bent werkzoekend en wordt begeleid door VDAB of een partner

Ben je in begeleiding bij VDAB of een partner? Dan vergoedt de ongevallenverzekering van VDAB je persoonlijk bijdrage in de medische kosten bij een ongeval dat plaatsvindt:

 • in het kader van een begeleidingstraject
 • wanneer je op weg bent ernaartoe, en
 • wanneer je terugkeert naar huis.

Voorwaarde hiervoor is dat Ethias het ongeval erkent.

Je krijgt géén vergoeding voor schade aan voorwerpen, kledij of voertuigen.

Word je begeleid door een VDAB-bemiddelaar? Dan heb je bovendien een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. We vergoeden de schade die je toebrengt aan andere personen terwijl je begeleid wordt.

We vergoeden wel niet:

 • de schade die je opzettelijk veroorzaakt of die je veroorzaakt door een zware fout of een herhaaldelijk lichte fout,
 • de schade die je toebrengt aan andere personen terwijl je je verplaatst.

Je bent een wijk-werker

De arbeidsongevallenverzekering van VDAB vergoedt je lichamelijke schade als je een ongeval hebt dat plaatsvindt tijdens je wijk-werkactiviteit, wanneer je op weg bent naar de wijk-werkactiviteit of wanneer je terugkomt van je wijk-werkactiviteit.

Voorwaarde hiervoor is dat Ethias het ongeval erkent.

Je krijgt een vergoeding voor medische kosten, tijdelijke en blijvende ongeschiktheid en als je overlijdt.

Je krijgt géén vergoeding voor schade aan voorwerpen, kledij of voertuigen.

Breng je tijdens je wijk-werkactiviteiten schade toe aan de persoon bij wie je wijk-werkt of aan andere personen? Dan vergoedt de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van VDAB de schade.

Wat vergoeden we niet?

 • Schade die je opzettelijk veroorzaakt of die je veroorzaakt door een zware fout of een herhaaldelijk lichte fout.
 • Schade veroorzaakt door voertuigen (de autoverzekering vergoedt dit)
 • Schade die je tijdens je verplaatsing veroorzaakt aan de omgeving.
 • Schade aan jezelf.
  • Heeft de persoon waarbij je wijk-werkt of iemand anders de schade veroorzaakt, vraag dan aan deze persoon om de schade te vergoeden.
  • Heb je zelf de schade veroorzaakt, vraag dan aan je eigen verzekeraar of de schade verzekerd is.