Home

1825 jobs voor order manager gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 1825 jobs voor order manager gevonden

Vind een Job

1825 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

Team Leader Order Intake

HOLCIM in HARELBEKE
time Online sinds 7 mei 2024 - Vaste jobs

In this role, you will be responsible for overseeing the order-taking process, ensuring and supporting smooth operations, and leading an experienced team of order management professionals.

You will work in close collaboration with a wide range of different stakeholders (plant managers, sales managers, management, clients…).

This is a new role in the company.The further development and completion of the function might evolve in line with your personal skills.

Order Management: Manage the end-to-end order-taking process, from order receipt to fulfillment, ensuring accuracy, timeliness, and customer satisfaction.

Team Leadership: Lead and motivate a team of five order management specialists, providing guidance, coaching, and support to ensure team success.

ERP Expertise: Utilize your strong knowledge of ERP to optimize order processing, troubleshoot issues, and implement process improvements.

Change Management: Participate in change management initiatives related to order management processes, ensuring smooth transitions and adoption of new procedures.

Customer Satisfaction: Collaborate with other departments to resolve customer issues and inquiries promptly, aiming to exceed customer expectations.

Performance Metrics: Monitor and develop key performance indicators (KPIs) related to order management and work with the team to achieve and exceed targets.

Process Improvement: Continuously evaluate and enhance order management processes for efficiency and accuracy.

Documentation: Maintain accurate records and documentation related to orders, ensuring compliance with company policies and industry regulations.

Reporting: Generate reports and provide insights to upper management on order management performance and trends.

Team Leader Order Intake

HOLCIM in HARELBEKE
time Online sinds 7 mei 2024 - Vaste jobs

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het overzien van het orderopnameproces, het verzekeren en ondersteunen van een vlotte werking en het leiden van een ervaren team van ordermanagement professionals.

Je werkt nauw samen met een groot aantal verschillende belanghebbenden (plantmanagers, salesmanagers, management, klanten.).

Dit is een nieuwe functie binnen het bedrijf.De verdere ontwikkeling en invulling van de functie kan evolueren in overeenstemming met uw persoonlijke vaardigheden.

Orderbeheer: Beheer het volledige proces van het opnemen van orders, van orderontvangst tot uitvoering, waarbij je zorgt voor nauwkeurigheid, tijdigheid en klanttevredenheid.

Teamleiderschap: Leiding geven aan en motiveren van een team van vijf ordermanagementspecialisten en zorgen voor begeleiding, coaching en ondersteuning om het succes van het team te garanderen.

ERP-expertise: Gebruik je sterke kennis van ERP om de orderverwerking te optimaliseren, problemen op te lossen en procesverbeteringen door te voeren.

Veranderingsbeheer: Deelnemen aan initiatieven op het gebied van verandermanagement met betrekking tot orderbeheerprocessen, zorgen voor soepele overgangen en invoering van nieuwe procedures.

Klanttevredenheid: Samenwerken met andere afdelingen om problemen en vragen van klanten snel op te lossen, met als doel de verwachtingen van de klant te overtreffen.

Prestatiecijfers: Bewaak en ontwikkel key performance indicators (KPI's) met betrekking tot ordermanagement en werk samen met het team om doelen te bereiken en te overtreffen.

Procesverbetering: Voortdurend evalueren en verbeteren van ordermanagementprocessen voor efficiëntie en nauwkeurigheid.

Documentatie: Nauwkeurige administratie en documentatie bijhouden met betrekking tot orders, waarbij je ervoor zorgt dat het bedrijfsbeleid en de voorschriften van de sector worden nageleefd.

Rapportage: Genereer rapporten en verschaf inzichten aan het hogere management over ordermanagementprestaties en -trends.