Home

41 jobs voor strategisch hr adviseur gevonden

Zoekopdracht

Trefwoord 41 jobs voor strategisch hr adviseur gevonden

Vind een Job

41 jobs gevonden
Sorteer op
Sorteer op
Standaard Datum Profile

HR manager

ACTIEF INTERIM in VEURNE
time Online sinds 25 maart 2024 - Vaste jobs

We zijn een dynamisch bedrijf met 200 medewerkers dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van natuurlijke ventilatie- en zonweringsystemen om een gezonder leven voor iedereen te creëren.Het bevorderen van een positieve en inclusieve werkomgeving staat hoog op onze agenda.Om dit in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar een strategische, visionaire en mensgerichte HR Manager, die niet louter als leider fungeert, maar ook als coach door dicht bij de mensen te staan.

Jouw functie:

- Als HR manager of HR directeur speel je een cruciale rol bij het verder vormgeven van de bedrijfscultuur, het aantrekken en behouden van toptalent en het stimuleren van de betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers.

- Jij bent onze ‘Head of People’ en bouwt verder aan onze personeelsstrategie.Daarbij verlies je onze kernwaarden en missie niet uit het oog.

- Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO en geeft leiding aan het HR-team met 2 HR Business Partners, een Payroll officer en 1 tot 2 recruiters.

Cultuur en werknemerservaring

- Je ontwikkelt en promoot een positieve en inclusieve bedrijfscultuur.

- Je stimuleert initiatieven om de werknemerservaring te verbeteren.

- Samen met het team streef je naar een hogere werknemersbetrokkenheid én tevredenheid.

- Je ontwerpt een competitief en rechtvaardig verloningspakket.

Talent acquisitie en -beheer

- Je denkt mee rond de ontwikkeling en uitvoering van strategieën voor talent acquisitie.

- Je staat in voor onboarding programma’s om nieuwe medewerkers efficiënt te laten opstarten.

- Het implementeren van een efficiënt retentiebeleid is één van je drijfveren.

Ontplooiing van medewerkers

- Je identificeert opportuniteiten in vaardigheden en implementeert gerichte trainingsinitiatieven.

- Je stimuleert een cultuur van continu leren en voortdurende ontwikkeling van medewerkers.

- Je moedigt betrokkenheid en motivatie van medewerkers aan met performance management.

Werknemersrelaties en -betrokkenheid

- Je bent onze vertrouwde adviseur, die werknemersrelaties begeleidt en coacht.

- Leiden van enquêtes en analyseren van resultaten over de medewerkersbetrokkenheid.

- Je creëert effectieve communicatiekanalen om transparantie en open dialoog te bevorderen.

Administratief & financieel directeur

HYDRIA in BRUSSEL
time Online sinds 8 mei 2024 - Vaste jobs
U bent ook verantwoordelijk voor de implementatie, de opvolging en de naleving van de tariefmethodologie die door Brugel werd vastgelegd.U geeft leiding aan een team met diverse kennis en competentie (aankoop, controlling, boekhouding, facilitaire diensten) en u werkt nauw samen met uw collega's van het Directiecomité.Samen zorgen jullie voor een efficiënte werkorganisatie en kwaliteitsvolle resultaten. Belangrijkste activiteiten en verantwoordelijkheden: U vertaalt de strategische doelstellingen van het beheerscontract, dat is afgesloten tussen HYDRIA en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, naar een operationeel plan voor uw Directie.U beheert, motiveert en superviseert uw teams bij de uitvoering van hun werk. Als verantwoordelijke voor het boekhoudkundig en financieel beheer geeft u leiding aan het team dat belast is met het financieel beheer en de boekhouding, u bewaakt de financiële controle, de uitgaven en inkomsten teneinde de betrouwbaarheid van de rekeningen van HYDRIA te garanderen en te zorgen voor de opstelling van financiële, boekhoudkundige en balansdocumenten in overeenstemming met de wetgeving.Als verantwoordelijke voor begroting leidt u de opstelling van het budget en de financiële meerjarenbegroting in overeenstemming met de strategische keuzes van de organisatie en volgt u deze op om het financiële en budgettaire evenwicht te garanderen. Als administratief verantwoordelijke werkt u samen met de leden van het Directiecomité en uw teams aan het definiëren en implementeren van de procedures/indicatoren die nodig zijn om de administratieve activiteiten van HYDRIA te monitoren en om verslag uit te brengen aan het Algemeen Directie, de Raad van Bestuur en externe organen teneinde de administratieve activiteiten van HYDRIA te optimaliseren.Als verantwoordelijke voor openbare aankopen geeft u leiding aan het team dat verantwoordelijk is voor de aankoop van uitrustingen, goederen en diensten en zorgt u ervoor dat de wetgeving inzake openbare aanbestedingen wordt nageleefd. Als strategisch adviseur werkt u samen met de leden van het Directiecomité aan de invoering, actualisering en voortdurende optimalisering van de bestaande structuren, processen en middelen van het bedrijf om een efficiënte werkomgeving te garanderen en kwaliteitsvolle resultaten te leveren in een voortdurend veranderende sociaaleconomische context.Als vertegenwoordiger van HYDRIA bewaakt u de externe relaties van de organisatie door de administratieve en financiële informatie te controleren.

Compensation & Benefits Manager

BALTIMORE AIRCOIL COMPANY (BAC) in HEIST-OP-DEN-BERG
time Online sinds 2 april 2024 - Vaste jobs
Deze organisatie, bestaande uit 12 verschillende juridische entiteiten, heeft een geconsolideerde omzet van ongeveer 200 miljoen euro.In een wereld waar duurzame koeling de weg vooruit is in de strijd tegen de opwarming van de aarde, blijft BAC dus een leidende positie innemen.JobomschrijvingJe bouwt een gestructureerd compensation & benefits beleid uit voor de EMEIA entiteiten van BAC, teneinde hun retentiebeleid te ondersteunen en toptalent aan te trekken.Je coördineert de maandelijkse payroll en comp&ben administratie voor de EMEIA regio, waarbij je ook actief betrokken bent bij kleinere entiteiten.Je waarborgt compliance met regionale sociale wetgeving en bouwt een nauwe samenwerking uit met derde partijen (sociaal secretariaat, lokale juridische adviseurs,…) die hierin kunnen ondersteunen.Je evalueert en optimaliseert het total rewardpakket en benefitsplan in de verschillende landen, rekening houdend met lokale eigenheden binnen een globaal kader.Je streeft naar optimalisatie en efficiëntie door kritisch te kijken naar bestaande processen en (nieuwe) HR tools te evalueren.Je verzorgt de rapportage, budgetvoorbereiding en effectieve communicatie naar alle medewerkers.Je adviseert het lokaal en globaal HR team en vormt een aansprekingspunt voor de General Managers van de verschillende EMEIA entiteiten.Als people manager stuur je rechtstreeks 2 medewerkers aan die verantwoordelijk zijn voor de payroll en administratieve ondersteuning.Je rapporteert aan de HR Director EMEIA en staat in contact met BAC Global en Amsted.