U bent hier

Zelfstandig: aanvragen tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen

Heb je het recht gekregen op een tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, -kleding en arbeidspostaanpassingen en wil je de tegemoetkoming aanvragen? We leggen uit hoe je dit doet als je een zelfstandige bent.

Je kan op 2 manieren een aanvraag doen:

Regel je het zelf? Volg dit stappenplan:

Stap 1: vul een aanvraagformulier in

Vul het online formulier Aanvraag tussenkomst arbeidspostaanpassing in, print het en onderteken het.

 • In dit formulier moet je gegevens over je bedrijf ingeven, over jezelf en een aantal aanvraaggegevens, zoals:
  • je rekeningnummer
  • een omschrijving van je taken als zelfstandige
  • een beschrijving van het aangepaste gereedschap, de aangepaste kledij of de wijziging die je wil doen aan je arbeidspost
  • de geschatte kostprijs van de aanpassing, exclusief BTW. VDAB komt immers niet tussen in de BTW.
   Opgelet: koop je een aangepast model van materiaal dat je sowieso voorziet in je bedrijf, dan betalen we enkel het verschil in prijs tussen het aangepaste model en het standaardmodel. Vul bij kostprijs dan dit verschil in. 
 • Tip: je kan dit formulier ook via Mijn VDAB invullen en printen. Dan hoef je je persoonsgegevens niet zelf in te geven en kan je de status van je aanvraag bekijken (aanvraag, behandeling, betaling). Klik hiervoor in Mijn VDAB bij 'Premies' op 'Premies arbeidshandicap'. 

Stap 2: bezorg ons het aanvraagformulier

Verstuur het aanvraagformulier via de post naar de dienst arbeidsbeperking van je provincie.

 • Die bekijkt je aanvraag en laat je weten of ze goedgekeurd is. Het kan ook dat de dienst je opbelt voor meer info of een bezoek brengt aan je bedrijf om te zien of het gereedschap, de kledij of de arbeidspostaanpassing echt nodig is. Je moet hier op ingaan.
 • Ga je niet akkoord met de beslissing? Dan kan je binnen de 45 dagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de heroverwegingscommisie. Vul hiervoor het formulier gemotiveerd verzoek heroverweging in en bezorg het aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.

Stap 3: koop het arbeidsgereedschap, de arbeidskledij of de arbeidspostaanpassing en installeer het materiaal

 • Zijn je aanvragen goedgekeurd? Koop dan het gereedschap, de kledij en het materiaal voor de arbeidspostaanpassing, en installeer het materiaal. Opgelet: je moet de aankopen en de installatie binnen het jaar na de goedkeuring doen. 
 • Je kan het bedrag zelf voorschieten of afspreken met de winkel dat wij rechtstreeks aan hen betalen. Wil je dat wij rechtstreeks betalen, neem dan het document ‘verklaring rechtstreekse betaling aan leverancier’ mee naar de winkel en laat het door hen invullen. De dienst arbeidsbeperking bezorgde je dit document via de post op het moment dat je aanvraag goedgekeurd werd.
 • Vraag zeker een factuur en hou die samen met het betalingsbewijs bij! 

Stap 4: bezorg ons de factuur

Bezorg je facturen, betalingsbewijzen en het document 'verklaring rechtstreekse betaling aan leverancier' (als je dit gebruikt hebt) binnen de 6 maanden na je aankoop via de post aan de dienst arbeidsbeperking van je provincie.

 • Je kan dit zelf in orde brengen of de winkel waar je de aankopen deed kan dit in jouw plaats doen.
 • Heb je het bedrag voorgeschoten? Dan storten we het verschuldigde bedrag terug op je rekening.