Gratis diploma via VDAB: bijkomende voorwaarden

Wil je gratis je diploma behalen via VDAB? Dat kan als je voldoet aan de voorwaarden. Die verschillen per studieniveau.

Voorwaarden secundair onderwijs

 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden.
 • Je hebt al minstens één jaar de schoolbanken verlaten.
 • Wil je een zevende jaar beroepssecundair onderwijs volgen? Dan moet je ook voldoen aan de voorwaarden die de onderwijsinrichting oplegt. Je vindt die voorwaarden terug in de omschrijving van de studie (als je zoekt in het overzicht van erkende studies).
 • Heb je al een erkende studie gevolgd die leidt naar een knelpuntberoep? Dan kun je ten vroegste na een jaar een studie secundair onderwijs via VDAB volgen na een beoordeling. VDAB gaat dan na waarom je nog niet aan de slag bent.

Voorwaarden secundair-na-secundair onderwijs

 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden.
 • Je hebt al minstens één jaar de schoolbanken verlaten.
 • Je hebt een diploma secundair onderwijs in een richting van hetzelfde studiegebied. Is dit niet het geval, of heb je geen diploma secundair onderwijs? Dan beslist de onderwijsinrichting of je de studie mag volgen of niet. Dit gebeurt door middel van een toelatingsproef op school. Contacteer hiervoor de school zelf.
 • Heb je al een diploma of getuigschrift hoger onderwijs? Dan kun je een studie secundair-na-secundair onderwijs via VDAB volgen na een beoordeling. VDAB gaat dan na of je met je huidig diploma makkelijk een job vindt (zie criteria onderaan deze pagina).

Voorwaarden graduaat

 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden.
 • Je hebt al minstens twee jaar de schoolbanken verlaten.
 • Je hebt een diploma secundair onderwijs. Is dit niet het geval? Dan kan je toch een graduaatsopleiding volgen als je slaagt voor een instaptoets of ingangsexamen bij de school van je keuze.
 • Heb je al een diploma of getuigschrift hoger onderwijs? Dan kun je een graduaatsopleiding via VDAB volgen na een beoordeling. VDAB gaat dan na of je met je huidig diploma makkelijk een job vindt (zie criteria onderaan deze pagina).

Voorwaarden professionele bachelor

 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden.
 • Je hebt al minstens twee jaar de schoolbanken verlaten.
 • Je hebt een diploma secundair onderwijs. Is dit niet het geval? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden toch een professionele bacheloropleiding volgen. De onderwijsinrichting bepaalt deze voorwaarden. Contacteer hiervoor de school zelf.
 • Je beschikt over minstens 90 studiepunten leerkrediet (of 75 studiepunten leerkrediet als je er nog 15 dubbel kan terug verdienen). Raadpleeg de stand van je leerkrediet op het studentenportaal van het departement onderwijs.
  • Uitzondering: Heb je een bachelordiploma en wil je een educatieve bacheloropleiding leerkracht volgen? Dan hoef je niet over leerkrediet te beschikken.
 • Heb je al een diploma of getuigschrift hoger onderwijs? Dan kun je een professionele bacheloropleiding via VDAB volgen na een beoordeling. VDAB gaat dan na of je met je huidig diploma makkelijk een job vindt (zie criteria onderaan deze pagina).

Voorwaarden verkorte educatieve master

 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden.
 • Je hebt al minstens twee jaar de schoolbanken verlaten.
 • Je hebt een master- of licentiaatsdiploma en je wilt de pedagogische bekwaamheid halen om als leerkracht secundair onderwijs aan de slag te gaan in een knelpuntvak.
 • Heb je al een diploma of getuigschrift hoger onderwijs? Dan kun je een verkorte educatieve master via VDAB volgen na een beoordeling. VDAB gaat dan na of je met je huidig diploma makkelijk een job vindt (zie criteria hieronder).

Met welke criteria houdt VDAB rekening als je al een diploma of getuigschrift hoger onderwijs hebt?

Heb je al een diploma of getuigschrift hoger onderwijs? Dan kan je een studie via VDAB volgen na een beoordeling. VDAB gaat dan na of je met je huidig diploma makkelijk een job vindt. Bij deze beoordeling kan VDAB rekening houden met volgende criteria:

 • Je diploma is verouderd of is niet arbeidsmarktgericht.
 • Je diploma leidt naar jobs die je niet meer kan uitoefenen door medische, psychische of psychosociale problemen, of doordat je minstens drie jaar aan een stuk niet gewerkt hebt.
 • Je bent ouder dan 50 jaar.
 • Je hebt een carrièrewending gemaakt die niet aansluit bij je diploma en wil hierin verder gaan door een opleiding hoger onderwijs te volgen.
 • Je bent als werknemer met een opleiding hoger onderwijs gestart in functie van je carrièrewending en wil deze opleiding afwerken.
 • Je hebt als werknemer loopbaanbegeleiding gevolgd waaruit bleek dat een opleiding hoger onderwijs aangewezen is voor je carrièrewending. Je bent nadien werkzoekend geworden en wil deze opleiding alsnog volgen.

Ook interessant