Privacybeleid rond bevragingen en onderzoek door VDAB

We voeren onderzoek uit om onze arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleidingen te verbeteren en de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Op deze pagina leggen we uit wat je rechten zijn als je deelneemt aan een onderzoek van VDAB.

Deelnemen aan een onderzoek van VDAB gebeurt op vrijwillige basis. Het staat je vrij om te weigeren.

We lichten het onderzoek toe en je kan op elk moment bijkomende informatie vragen over het onderzoek.

Neem je deel aan een onderzoek, dan kunnen we je persoonsgegevens verwerken. We verwerken enkel persoonsgegevens die nodig zijn om ons onderzoek te realiseren. Dit doen we met zorg en de rapportering gebeurt volledig anoniem. We baseren ons op de grondslag 'algemeen belang' voor het verwerken van je persoonsgegevens. Persoonsgegevens die we kunnen verwerken zijn:

  • je antwoorden op een bevraging,
  • gegevens over je profiel, en
  • je activiteit op vdab.be.

Je kan op elk moment je deelname aan het onderzoek stopzetten en dit zonder een reden op te geven. We kunnen je persoonsgegevens wel verwerken, ook al zet je het onderzoek stop.

Je deelname heeft op geen enkele manier gevolgen voor het traject dat je bij VDAB doorloopt.

Je hebt op elk moment het recht om te bekijken welke persoonsgegevens we gebruiken binnen het onderzoek en je kan er een kopie van krijgen. Dit betekent niet dat je het hele onderzoek of de resultaten van het onderzoek kan bekijken.

We werken ook samen met onderzoeksinstellingen, zoals universiteiten of hogescholen. Zij verwerken je persoonsgegevens vertrouwelijk volgens de voorwaarden die wij vastleggen binnen de onderzoeksopdracht.

Meer info nodig?

Bekijk onze privacyverklaring voor meer info over het verwerken van je persoonsgegevens.