Een gereglementeerd beroep uitoefenen

Wil je met je buitenlands diploma in Vlaanderen werken? Voor bepaalde beroepen heb je een professionele erkenning of toegang tot het beroep nodig.

Bepaalde beroepen zijn gereglementeerd in België. Bijvoorbeeld: arts, verpleegkundige, architect, leraar, advocaat...

  • Deze beroepen mag je alleen uitoefenen in België als je een professionele erkenning of toegang tot het beroep hebt.
  • Op naricvlaanderen.be vind je een lijst met alle gereglementeerde beroepen. Je leest op die pagina ook welke instanties beslissen over professionele erkenning en toegang tot het beroep.
  • Heb je je diploma behaald in een EU-land, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen? Dan moet je je diploma niet eerst laten erkennen. Je kan direct een professionele erkenning aanvragen
  • Heb je je diploma behaald buiten de EER? Dan moet je wel eerst je diploma laten erkennen bij NARIC en kan je daarna toegang tot het beroep aanvragen.