Afspraken nakomen

Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB, dan moet je alle afspraken nakomen die je bemiddelaar met je maakt en op een positieve manier meewerken. Je bemiddelaar kan een afspraak maken voor een fysiek, telefoon- of videogesprek en kan je opdrachten geven.

Fysiek gesprek

Een bemiddelaar kan je een afspraak sturen voor een gesprek.

Je vindt de uitnodiging voor deze afspraak in je account. Koos je ervoor om de communicatie ook via de post te ontvangen, dan verstuurt de bemiddelaar ze ook via de post naar je. Is het een aangetekende uitnodiging, dan krijg je ze sowieso via de post.

Kan je niet aanwezig zijn op het gesprek? 

  • Dan moet je dit op voorhand melden aan de bemiddelaar. Zo kunnen jullie een nieuwe afspraak maken.
  • Bovendien moet je ten laatste de derde werkdag na de geplande afspraak een bewijs van de reden van je afwezigheid bezorgen aan de bemiddelaar.

Zou je liever een telefoon- of videogesprek hebben in plaats van een fysiek gesprek? Vraag op voorhand aan je bemiddelaar of dit mogelijk is. Let wel: in sommige gesprekken is enkel een fysiek gesprek mogelijk. 

Telefoongesprek

Een bemiddelaar kan je een afspraak sturen voor een telefoongesprek.

Je vindt de uitnodiging voor deze afspraak in je account. Koos je ervoor om de communicatie ook via de post te ontvangen, dan verstuurt de bemiddelaar ze ook via de post naar je. Is het een aangetekende uitnodiging, dan krijg je ze sowieso via de post.

Kan je de bemiddelaar niet contacteren op het voorgestelde tijdstip?

  • Meld dit op voorhand aan de bemiddelaar. Zo kunnen jullie een nieuwe afspraak maken.
  • Daarnaast moet je ten laatste de derde werkdag na de geplande afspraak een bewijs van de reden van je afwezigheid bezorgen aan de bemiddelaar.

Zou je liever een fysiek gesprek of een videogesprek hebben in plaats van een telefoongesprek? Vraag op voorhand aan je bemiddelaar of dit mogelijk is.

Videogesprek

Een bemiddelaar kan je een afspraak sturen voor een videogesprek.

Zou je liever een fysiek gesprek of een telefoongesprek hebben in plaats van een videogesprek? Vraag op voorhand aan je bemiddelaar of dit mogelijk is.

Ga je in op de uitnodiging voor een videogesprek? Enkele tips en richtlijnen:

  • Bekijk onze instructievideo over hoe je een gesprek voert via Google Meet.
  • Om je privacy te beschermen kan je je achtergrond vervagen of vervangen door een fictieve achtergrond. Pas hiervoor je instellingen aan. Een andere mogelijkheid is dat je je camera uitzet.
  • Je kan je videogesprek opnemen om het later opnieuw te beluisteren. Meld dit wel bij de start van het gesprek aan je bemiddelaar. Neem je het videogesprek op, dan kan de bemiddelaar ervoor kiezen om het ook op te nemen. Let op: je mag het opgenomen gesprek enkel gebruiken in functie van je zoektocht naar werk. Omwille van privacyredenen mag je het niet met anderen delen of op sociale media posten. 
  • Zorg ervoor dat je niet gestoord wordt tijdens het videogesprek en dat er geen storend omgevingslawaai is. Oordeelt de bemiddelaar dat het gesprek onmogelijk is door storende factoren, dan kan de bemiddelaar voorstellen om het gesprek verder te zetten op een VDAB-locatie.

Opdracht

Een bemiddelaar kan je een opdracht geven en met je afspreken dat je deze moet uitvoeren. 

Zo kan de bemiddelaar je bijvoorbeeld vragen om te solliciteren naar een bepaalde vacature. De bemiddelaar kan achteraf kan bij de werkgever peilen hoe de sollicitatie verliep en dit met je bespreken.

De opdrachten vind je in je account. Koos je ervoor om de communicatie ook via de post te ontvangen, dan verstuurt de bemiddelaar ze ook via de post naar je.