Wat is een geldige reden?

Stuurt de bemiddelaar je een afspraak voor een persoonlijk of telefonisch gesprek en kan je hier niet op ingaan? We leggen uit wat je moet weten en doen.

Wat moet je doen?

Kan je niet ingaan op de afspraak, dan moet dit op voorhand aan de bemiddelaar laten weten.

Daarnaast moet je een bewijs van de reden van je afwezigheid aan hem bezorgen. Dit kan via mail, de post of door het persoonlijk te gaan afgeven. Het bewijs moet duidelijk leesbaar zijn en de bemiddelaar moet het ten laatste op de derde werkdag na de geplande afspraak ontvangen.

Opgelet: ga je 3 keer na elkaar niet in op een afspraak, dan bezorgen we je dossier aan de Controledienst, ook al had je telkens een geldige reden. De Controledienst bekijkt dan of je de begeleiding probeert te ontlopen door bijvoorbeeld telkens vakantie in te plannen als je een afspraak hebt.

Vergeet ook niet om jouw controlekaart correct in te vullen.

Geldige redenen

We geven een overzicht van de redenen die als geldig beschouwd worden en welke documenten we als bewijs aanvaarden.

1. Werk gevonden

 • Werk is een geldige reden in de volgende gevallen:
  • Je bent op de dag van de afspraak aan het werk.
  • Je hebt op de dag van de afspraak al een arbeidscontract getekend en sprak met je bemiddelaar af dat je niet moet ingaan op de afspraak omdat je duurzaam werk hebt gevonden.
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een ingevulde en ondertekende controlekaart, een kopie van je getekend arbeidscontract, een kopie van je loonbrief, een verklaring van je werkgever, een bewijs van je inschrijving als zelfstandige in hoofdberoep…
 • We krijgen automatisch gegevens over je werksituatie (zie onze privacyverklaring) en houden hier rekening mee, maar deze gegevens zijn niet altijd up-to-date. Maakt de bemiddelaar een afspraak met je hoewel je werkt, dan wil dat zeggen dat hij hier niet van op de hoogte is. Contacteer hem om je gegevens in orde te brengen.

2. Ziek

 • Je bent ziek, hebt een ongeval gehad of bent in moederschapsrust.
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een doktersbriefje, een ingevulde en ondertekende controlekaart, een ingevulde en ondertekende aangifte bij de mutualiteit, een attest van de mutualiteit…
 • Je hoeft ons niet te vertellen welke ziekte je hebt. Blijkt uit de bewijsstukken welke ziekte je hebt, dan gaan we vertrouwelijk om met deze info.
 • We krijgen automatisch gegevens over je ziekte (zie onze privacyverklaring) en houden hier rekening mee, maar deze gegevens zijn niet altijd up-to-date. Maakt de bemiddelaar een afspraak met je hoewel je ziek bent, dan wil dat zeggen dat hij hier niet van op de hoogte is. Contacteer hem om je gegevens in orde te brengen.
 • Opgelet: een onderzoek of consultatie bij een arts telt niet als ziekte en is geen geldige reden (tenzij het om een prenataal onderzoek gaat). Wil je toch naar het onderzoek of de consultatie, neem dan vakantie.

3. Prenataal onderzoek

 • Je hebt een prenataal onderzoek op de dag van de afspraak.
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een doktersbriefje, een uitnodigingsbrief voor het prenataal onderzoek...

4. Vakantie

 • Je bent met vakantie op de dag van de afspraak.
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een ingevulde en ondertekende controlekaart, een reservatiebevestiging van vliegtuigtickets of hotels...

5. Klein verlet, bijvoorbeeld: huwelijk, geboorte of overlijden in naaste familie

 • Je kan op de dag van de afspraak niet aanwezig zijn omwille van 'klein verlet', bijvoorbeeld een huwelijk, geboorte of overlijden in je naaste familie. Bekijk de volledige lijst met redenen omwille van 'klein verlet'
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een ingevulde en ondertekende controlekaart, een overlijdensakte, een overlijdensbericht, een geboorteaankondiging, een geboorteakte, een huwelijksakte, een huwelijksuitnodiging...

6. Verlof om een dwingende reden

 • Je hebt op de dag van de afspraak verlof omwille van een dwingende reden. Bijvoorbeeld: bij
  • ziekte, een ongeval of hospitalisatie van een persoon met wie je samenwoont (echtgenoot, partner, ouder, grootouder, kind, kleinkind...),
  • ernstige materiële beschadiging van je bezittingen door brand of een natuurramp, of
  • bevel tot verschijning in een rechtzitting.
 • De duur van het verlof om dwingende reden is beperkt tot 10 werkdagen.
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een ingevulde en ondertekende controlekaart, een doktersattest in verband met ziekte, ongeval of hospitalisatie van je partner of kind waaruit blijkt dat je aanwezigheid vereist is, een oproepingsbrief van de rechtbank…

7. Goedgekeurde vrijstelling van beschikbaarheid

8. Sollicitatiegesprek gepland

 • Je hebt kort voor de afspraak, kort na de afspraak of op het moment waarop de afspraak doorgaat een sollicitatiegesprek. Hierdoor kan je -rekening houdend met de verplaatsing naar het sollicitatiegesprek- onmogelijk tijdig aanwezig zijn op de afspraak of het sollicitatiegesprek.
 • Bijvoorbeeld: het sollicitatiegesprek is een geldige reden in de volgende gevallen.
  • Je hebt een sollicitatiegesprek vlak voor de afspraak waardoor je niet tijdig aanwezig kan zijn op de afspraak.
  • Je hebt een sollicitatiegesprek vlak na de afspraak waardoor je niet tijdig aanwezig kan zijn op het sollicitatiegesprek als je naar de afspraak komt.
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een schriftelijke bevestiging van het geplande sollicitatiegesprek, een verklaring op eer van de werkgever… waarop duidelijk de datum en het uur van het sollicitatiegesprek worden vermeld.

9. Quarantaine

 • ·Wanneer je afspraak gepland is tijdens je verplichte quarantaine, heb je een geldige reden om afwezig te zijn. Je bent verplicht 7 dagen in quarantaine te gaan als je:
  • meer dan 48 uur in een groene of oranje zone in het buitenland verbleef én je na het invullen van een Passagier Lokalisatie Formulier een sms ontvangen hebt,
  • meer dan 48 uur in een rode zone in het buitenland verbleef,
  • meer dan 15 minuten contact had met een persoon die corona heeft en dit op een afstand van minder dan 1,5 meter zonder correct een mondmasker te dragen.
 • Breng je bemiddelaar vóór de afspraak op de hoogte -van je afwezigheid én dien een geldig bewijs in binnen de 3 werkdagen na je afspraak.
 • ·Documenten die we aanvaarden als bewijs van je plicht tot quarantaine
  • na een verblijf in het buitenland: een kopie van je Passagier Lokalisatie Formulier, vliegtuigtickets, bewijs van je hotelreservering of een bewijs van een PCR-test (een zelftest is niet geldig)…
  • na een risicovol contact: quarantaine-attest of een bewijs van een PCR-test (een zelftest is niet geldig).
 • Kom je bij ons langs terwijl je in quarantaine moet, dan krijg je geen toegang tot onze gebouwen en kan de afspraak niet doorgaan. We vragen je op dat moment ook om een geldig bewijs in te dienen dat je in quarantaine moet.