U bent hier

Wat is een geldige reden?

computer
© Shutterstock

Maakt je bemiddelaar een afspraak met je voor een gesprek en kan je niet aanwezig zijn? We leggen uit wat je moet weten en doen.

Wat moet je doen? 

Kan je niet aanwezig zijn op het gesprek met je bemiddelaar, dan moet je dit op voorhand aan hem melden. 

Daarnaast moet je een bewijs van de reden van je afwezigheid aan hem bezorgen. Dit kan via mail, de post of door het persoonlijk te gaan afgeven. Het bewijs moet duidelijk leesbaar zijn en je bemiddelaar moet het ten laatste op de derde werkdag na de geplande afspraak ontvangen.

Opgelet: je mag maar 2 keer een geldige reden inroepen. Doe je dat een derde keer, dan bezorgen we je dossier aan de Controledienst.

Geldige redenen

We geven een overzicht van de redenen die als geldig beschouwd worden en welke documenten we als bewijs aanvaarden.

1. Werk gevonden

 • Je bent al aan het werk als werknemer, zelfstandige in hoofdberoep of ambtenaar, of je gaat binnen de maand aan het werk op het moment dat je bemiddelaar een afspraak met je maakt voor een gesprek. 
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een ingevulde en ondertekende controlekaart, een kopie van je getekend arbeidscontract dat binnen de maand ingaat, een kopie van je loonbrief, een verklaring van je werkgever, een bewijs van je inschrijving als zelfstandige in hoofdberoep…
 • We krijgen automatisch gegevens over je werksituatie (zie onze privacyverklaring) en houden hier rekening mee, maar deze gegevens zijn niet altijd up-to-date. Maakt je bemiddelaar een afspraak met je hoewel je werkt, dan wil dat zeggen dat hij hier niet van op de hoogte is. Contacteer hem om je gegevens in orde te brengen.

2. Ziek

 • Je bent ziek, hebt een ongeval gehad of bent in moederschapsrust.
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een doktersbriefje, een ingevulde en ondertekende controlekaart, een ingevulde en ondertekende aangifte bij de mutualiteit, een attest van de mutualiteit…
 • Je hoeft ons niet te vertellen welke ziekte je hebt. Blijkt uit de bewijsstukken welke ziekte je hebt, dan gaan we vertrouwelijk om met deze info.
 • We krijgen automatisch gegevens over je ziekte (zie onze privacyverklaring) en houden hier rekening mee, maar deze gegevens zijn niet altijd up-to-date. Maakt je bemiddelaar een afspraak met je hoewel je ziek bent, dan wil dat zeggen dat hij hier niet van op de hoogte is. Contacteer hem om je gegevens in orde te brengen.

3. Vakantie

 • Je bent met vakantie op de dag dat het gesprek doorgaat. 
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een ingevulde en ondertekende controlekaart, een reservatiebevestiging van vliegtuigtickets of hotels...

4. Huwelijk, geboorte of overlijden in naaste familie

 • Je hebt op de dag dat het gesprek doorgaat 'klein verlet' omwille van een huwelijk, geboorte of overlijden in je naaste familie.
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een ingevulde en ondertekende controlekaart, een overlijdensakte, een overlijdensbericht, een geboorteaankondiging, een geboorteakte, een huwelijksakte, een huwelijksuitnodiging...

5. Verlof om een dringende reden 

 • Je hebt op de dag dat het gesprek doorgaat verlof omwille van een dringende reden. Bijvoorbeeld: bij ziekte, een ongeval of hospitalisatie van je partner of kind, bij ernstige materiële beschadiging van je bezittingen door brand of een natuurramp of bij bevel tot verschijning in een rechtzitting. 
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een ingevulde en ondertekende controlekaart, een doktersattest in verband met ziekte, ongeval of hospitalisatie van je partner of kind, een oproepingsbrief van de rechtbank…

6. Goedgekeurde vrijstelling van beschikbaarheid

7. Sollicitatiegesprek gepland

 • Je hebt op de dag waarop het gesprek doorgaat een sollicitatiegesprek.
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een bevestiging van het geplande sollicitatiegesprek, een verklaring op eer van de werkgever…