U bent hier

Wat is een geldige reden?

computer
© Shutterstock

Maakt je bemiddelaar een afspraak met je voor een gesprek en kan je niet aanwezig zijn? We leggen uit wat je moet weten en doen.

Wat moet je doen? 

Kan je niet aanwezig zijn op het gesprek met je bemiddelaar, dan moet je dit op voorhand aan hem melden. 

Daarnaast moet je ten laatste de derde werkdag na de geplande afspraak een bewijs van de reden van je afwezigheid aan hem bezorgen.

We geven hieronder een overzicht van de redenen die als geldig beschouwd worden en welke documenten we als bewijs aanvaarden.

1. Werk gevonden

 • Je bent al aan het werk of hebt een arbeidscontract getekend op het moment dat je bemiddelaar een afspraak met je maakt voor een gesprek.
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een ingevulde en ondertekende controlekaart, een kopie van je getekend arbeidscontract, een kopie van je loonbrief, een verklaring van je werkgever, een bewijs van je inschrijving als zelfstandige…

2. Ziek

 • Je bent ziek, hebt een ongeval gehad of bent in moederschapsrust.
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een doktersbriefje, een ingevulde en ondertekende controlekaart, een ingevulde en ondertekende aangifte bij de mutualiteit, een attest van de mutualiteit…
 • Je hoeft ons niet te vertellen welke ziekte je hebt. Blijkt uit de bewijsstukken welke ziekte je hebt, dan gaan we vertrouwelijk om met deze info.

3. Vakantie

 • Je bent met vakantie op de dag dat het gesprek doorgaat. 
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een ingevulde en ondertekende controlekaart, een reservatiebevestiging van vliegtuigtickets of hotels...

4. Huwelijk, geboorte of overlijden in naaste familie

 • Je hebt op de dag dat het gesprek doorgaat 'klein verlet' omwille van een huwelijk, geboorte of overlijden in je naaste familie.
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een ingevulde en ondertekende controlekaart, een overlijdensakte, een overlijdensbericht, een geboorteaankondiging, een geboorteakte, een huwelijksakte, een huwelijksuitnodiging...

5. Verlof om een dringende reden 

 • Je hebt op de dag dat het gesprek doorgaat verlof omwille van een dringende reden. Bijvoorbeeld: bij ziekte, een ongeval of hospitalisatie van je partner of kind, bij ernstige materiële beschadiging van je bezittingen door brand of een natuurramp of bij bevel tot verschijning in een rechtzitting. 
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een doktersattest in verband met ziekte, ongeval of hospitalisatie van je partner of kind, een oproepingsbrief van de rechtbank…

6. Goedgekeurde vrijstelling van beschikbaarheid

 • Je hebt een door RVA goedgekeurde vrijstelling van beschikbaarheid waardoor je niet beschikbaar hoeft te zijn voor de arbeidsmarkt.
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een goedkeuring van RVA.

7. Sollicitatiegesprek gepland

 • Je hebt op de dag waarop het gesprek doorgaat een sollicitatiegesprek.
 • Documenten die we aanvaarden als bewijs: een bevestiging van het geplande sollicitatiegesprek, een verklaring op eer van de werkgever…