Kwaliteitsgarantie loopbaanbegeleiding loopbaancheques

We garanderen de kwaliteit van loopbaanbegeleiding met loopbaancheques op verschillende manieren.

1. Mandatering

Een organisatie die loopbaanbegeleiding met loopbaancheque wil geven, moet hiervoor een mandaat loopbaanbegeleiding aanvragen. In het aanvraagdossier bevragen we een aantal kwaliteitsvereisten. De organisatie moet de nodige beroepsbekwaamheid aantonen via een minimum aan relevante begeleidingservaring.

De organisatie legt ook een visie voor rond het aanbod met de loopbaancheque en de manier waarop ze loopbaanbegeleiders aansturen en begeleiden. De organisatie staat immers garant voor de deskundigheid van loopbaanbegeleiders. Tenslotte moet de organisatie beschikken over een geldig kwaliteitscertificaat. 

Organisaties met een positief advies ontvangen van een mandaat loopbaanbegeleiding van ons voor een periode van zes jaar. Deze gemandateerde loopbaancentra moeten gedurende hun mandaatperiode voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden en engageren zich om binnen het kader te werken dat we uitwerkten.

2. Definitie loopbaanbegeleiding

Gemandateerde loopbaancentra engageren zich om conform een duidelijke omschrijving van de dienstverlening te werken. De omschrijving van loopbaanbegeleiding in het kader van de loopbaancheque luidt als volgt:

"Loopbaanbegeleiding is de professionele ondersteuning van de professioneel actieve persoon bij het nemen van loopbaankeuzes en -beslissingen tijdens een proces waarbij het ontdekken, versterken of ontwikkelen van de loopbaancompetenties die nodig zijn om de loopbaan zelf actiever te beheren, centraal staan zodat de arbeidsmarktpositionering kan worden versterkt.

De loopbaanbegeleiding vertrekt vanuit de loopbaanvraag en is continu afgestemd op maat van de klant. De loopbaanbegeleiding resulteert in de opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan en heeft een impact op de inzetbaarheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Het initiatief voor het aanvragen van de loopbaanbegeleiding met de loopbaancheque vertrekt altijd vanuit de professioneel actieve persoon. De loopbaanbegeleiding met de loopbaancheque maakt geen deel uit van een andere vorm van begeleiding, opleiding, outplacement of coaching, ook niet als voorbereiding of sluitstuk ervan."

Er is pas sprake van een kwalitatieve loopbaanbegeleiding als aan alle voorwaarden in de definitie voldaan wordt en als jij als burger tevreden bent over het aanbod. Wij bewaken de correcte uitvoering van de dienstverlening en coachen de loopbaancentra hierin.

3. Kwaliteitsopvolging

We voeren verschillende acties uit in het kader van kwaliteitsopvolging. Deze acties zijn verspreid over de duur van het mandaat. Voorbeelden van kwaliteitsacties zijn:

 • Informeren en sensibiliseren van loopbaancentra door middel van infopagina en infomails. 
 • Actief opvolgen van het aanbod van de loopbaancentra door: 
  • contacten met loopbaancentra,
  • dossiercontroles,
  • het bevragen van loopbaanchequegebruikers,
  • na te gaan in welke mate er een correct aanbod is met de loopbaancheque.

Heb je een loopbaancheque gebruikt, dan voeren we een tevredenheidsmeting uit. Door de gegevens hieruit krijgen we zicht op je tevredenheid over de dienstverlening.

4. Website voor burgers

VDAB informeert en sensibiliseert jou als loopbaanchequegebruiker over het correcte gebruik van de loopbaancheque. Dit gebeurt via onze website en social media. Op deze manier kan je geïnformeerd aan de slag gaan met je loopbaancheque.

5. Behandeling van klachten

Je kan als loopbaanchequegebruiker een klacht indienen:

 • bij het loopbaancentrum waar je de loopbaanbegeleiding volgde,
 • rechtstreeks bij VDAB, als regisseur,
 • rechtstreeks bij de Vlaamse Ombudsdienst.

We proberen samen met jou en het loopbaancentrum tot een oplossing te komen. Een klacht kan ons en het loopbaancentrum helpen om de dienstverlening te verbeteren