Vijf voor taal

De kennis van het Nederlands is essentieel om de positie op de arbeidsmarkt voor anderstaligen of mensen met een taalachterstand te versterken. Daarom maakt minister van Werk Hilde Crevits in samenwerking met VDAB werk van een actieplan 'Vijf voor Taal’.

De kennis van het Nederlands is essentieel om de positie op de arbeidsmarkt voor anderstaligen of mensen met een taalachterstand te versterken.

Daarom maakt minister van Werk Hilde Crevits in samenwerking met VDAB werk van een actieplan 'Vijf voor Taal'. Met dat plan wil de dienst de taalachterstand wegwerken, en meer kansen creëren voor anderstaligen op de arbeidsmarkt. 

Lees het actieplan hier.

Een vraag?

Woordvoerder Joke van Bommel

Vragen als journalist

Joke van Bommel - woordvoerder