Werkzoekendencijfers provincie Antwerpen september 2023

Op 30 september 2023 waren er 98.386 burgers bij VDAB provincie Antwerpen ingeschreven waarvan 72.134 werkzoekenden zonder werk (WZW) of 73,3%. Daarnaast was 22,9% van de klanten werkend en 3,7% student of andere.

Binnen de groep van werkzoekenden zonder werk was 81,7% in bemiddeling bij VDAB, terwijl 9,2% bezig was met een opleiding of voortraject. De overige 9,0% van de werkzoekenden was niet inzetbaar op lange termijn en had nood aan specifieke dienstverlening.

De werkzoekendengraad, dit is de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk die wonen in de provincie Antwerpen ten opzichte van de Antwerpse beroepsbevolking, bedroeg 8,2%. Ter vergelijking, in september 2022 bedroeg de werkzoekendengraad 7,1%.

Het aantal werkzoekenden zonder werk is gestegen met 17,0% ten opzichte van dezelfde maand één jaar eerder. Ook op Vlaams niveau zien we een stijging van 17,2%. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de sterke toename van voormalig niet-beroepsactieven. Dit heeft als gevolg dat de werkzoekenden zonder werk nog maar voor net iets meer dan de helft uit werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag (WZUA) bestaan (50,1%), 6,0% BIT-jongeren en voor 42,0% uit voormalig niet-beroepsactieven. De overige 2% zijn werkzoekenden uitgesloten van het recht op een uitkering, met een inkomensvervangende tegemoetkoming van de FOD Sociale zekerheid of arbeidszorgmedewerkers.

Het volledige werkzoekendenbericht voor de provincie Antwerpen vind je op de Arbeidsmarktverkenner.

Een vraag?

Communicatieverantwoordelijke Antwerpen

Sandra Van Loo