VDAB en Actiris samen naar de Vlaamse werkgevers

Met de campagne 'RekruterenBinnenDeRing' willen Actiris en VDAB werkgevers in Vlaanderen warm maken voor Brussels talent.

Elke dag gaan 53.400 Brusselaars in Vlaanderen werken. Dat zijn er 17,5% meer dan tien jaar geleden, maar het kan nog een pak hoger. Met de campagne "RekruterenBinnenDeRing" willen Actiris en VDAB werkgevers in Vlaanderen warm maken voor Brussels talent. Want met zijn jonge bevolking kunnen Brusselaars de vele openstaande vacatures in Vlaanderen helpen invullen. Zo staan er vandaag meer dan 5.000 vacatures open, alleen al in de Rand rond Brussel.

In de Vlaamse rand rond Brussel stonden eind september 5.171 vacatures open. Tel daar de openstaande vacatures in Leuven bij (1.497), en je komt aan meer dan 6.500 vacatures waarvoor werkgevers kandidaten zoeken. 

Geert Pauwels, directeur VDAB Brussel: “Er zijn onvoldoende werkzoekenden in de rand rond Brussel om alle openstaande vacatures in te vullen. Er zijn geen witte raven meer beschikbaar die én ervaring hebben én over alle nodige competenties beschikken. Brussel heeft de grootste en meest nabije pool van arbeidsmarktreserve voor werkgevers in Vlaams-Brabant.”

Campagne ‘‘Waar ik nieuwe medewerkers zoek? Binnen de ring quoi”

VDAB en Actiris werken samen om deze Vlaamse vacatures te matchen met Brusselse werkzoekenden. Met de campagne “Waar ik nieuwe medewerkers zoek? Binnen de ring quoi” willen ze Vlaamse werkgevers overtuigen om ook in Brussel op zoek te gaan naar nieuwe medewerkers. 

Caroline Mancel, adjunct-directrice-generaal van Actiris: “Duizenden werkgevers uit de Rand krijgen hun vacatures heel moeilijk ingevuld. Ze hebben nog lang niet genoeg die reflex om ook binnen de ring te zoeken naar nieuwe collega’s. Maar daar helpen we natuurlijk graag een handje bij: VDAB en Actiris brengen Brusselse werkzoekenden en Vlaamse werkgevers elke dag dichter bij elkaar, nu opnieuw met deze campagne. Ons einddoel is om alle pendeltreinen naar de rand rond Brussel even vol te krijgen als de treinen in omgekeerde richting.”

Oplossingen op maat

Actiris en VDAB reiken bovendien verschillende oplossingen aan om de integratie van de werkzoekende op de werkvloer zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zowel VDAB als Actiris staan klaar om de werkgevers te ondersteunen met: 

  • het zoeken en matchen van geschikte profielen
  • maatopleiding voor werkzoekenden (zowel Nederlands als technische opleiding)
  • het ondersteunen van werkplekleren, zoals Individuele BeroepsOpleiding (IBO) al dan niet met taalondersteuning

Met getuigenissen en advertenties op sociale en digitale media willen ze de Vlaamse werkgevers bereiken. Een van die werkgevers is Van Moer uit Zellik. Het distributiebedrijf rekruteerde al via Actiris en VDAB en is daar bijzonder tevreden over: ‘VDAB organiseert taalcursussen die we combineren met de opleiding van vrachtwagenchauffeur. Er is een tekort aan chauffeurs. Actiris en VDAB ondersteunen ons door kandidaten voor te stellen.’

Op de website RekruterenBinnenDeRing.be vinden Vlaamse werkgevers alle informatie om Brusselse werknemers aan te werven. 

Vlaams minister van Werk Jo Brouns: ‘Onze Vlaamse arbeidsmarkt heeft nood aan arbeidskrachten, daarom heb ik een samenwerkingsakkoord met Brussel gesloten. Via deze versterkte samenwerking tussen de arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB en Actiris moeten jaarlijks minstens 2000 Brusselaars extra in Vlaanderen aan de slag kunnen. Door samen te werken, willen we bruggen bouwen tussen beide regio’s en Brusselaars de kans geven om in Vlaanderen aan de slag te gaan. Indien we meer vacatures invullen, geven we onze bedrijven meer kansen om te groeien, te innoveren en te investeren.’

Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt: ‘Wat is er mooier dan de krachten te bundelen om meer Brusselaars aan een job te helpen? Door een nieuwe overeenkomst met Vlaanderen te ondertekenen, streef ik ernaar het aantal Brusselaars dat aan de andere kant van de gewestgrenzen werkt, met minstens 2.000 personen te verhogen. En deze nieuwe communicatiecampagne moet de Vlaamse werkgevers eraan herinneren dat er in Brussel een aanzienlijke talentenreserve voorhanden is.’

 

Meer informatie:

https://eenjobpourmoi.be/nl/RekruterenBinnenDeRing 
https://press.actiris.be/brusselse-arbeidsmarkt-groeit-sterk 

Een vraag?

Woordvoerder Joke van Bommel

Vragen als journalist

Joke van Bommel - woordvoerder